Den 9. april i glimt

Fra KoldingWiki
Tyske motorcyklister runder hjørnet ved Sønderbro Apotek. Gaden til venstre er Haderslevvej. Kolding Stadsarkiv, Fotograf: N. N.
Tyske fly over Nørregade, 9. april 1940. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Den 9. april 1940 tidligt om morgenen var en dreng på 15 år som alle andre koldingensere blevet vækket af tyske fly, der fløj lavt hen over byen. Fra loftet i Østergade kiggede han mod vest. Han så en tysk flyver med retning mod elektricitetsværket på Rendebanen og tænkte: " Nu får det en bombe". Men det var flyveblade med " Oprop!", der kom ud af maskinens bug.


En Kolding-drengs erindringer


I bogen Besat & Befriet (1995) har H.C. Ervald fortalt om sin oplevelse:

"Ved otte-tiden stod jeg på Haderslevvej ud for Skovhøj. Jeg blev således vidne til de første tyskeres ankomst til Kolding. Det var to soldater på en motorcykel med sidevogn, hvorpå der var monteret et maskingevær. Ejendommeligt nok respekterede de en dansk politibetjent, som stod midt på vejen og gjorde tegn til, at de skulle stoppe. Politibetjenten spurgte dem, hvor de skulle hen. Jeg kunne høre samtalen. Tyskerne spurgte, om der var en kaserne i byen, om der var danske soldater – og noget mere."


Og senere skriver Ervald: "Nu fulgte så hele dagen en uendelig karavane af lastbiler med soldater, tanks, krigsmateriel, osv. Der var en meget trykket stemning i byen den dag. Vi følte os elendige. Jeg følte det som om jeg blev snavset til og ikke mere kunne blive vasket ren. Men vi fik travlt. Inden aften skulle hele Danmark være mørklagt."


Tyskernes besættelse af Danmark


Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. Tyske fly spredte en sværm af Oprop!, hvori den tyske kommandør, general Kaupitsch, søgte at retfærdiggøre den tyske besættelse. Lange kolonner af tyske soldater drog igennem byen på vej mod Fyn og videre nordpå. Mange tog fri fra arbejde for at tage de ubudne gæster i øjesyn. Tyske enheder sikrede sig kontrollen over banegård, posthus, telegrafstation og telefoncentral.

Tyske fly over Kolding, 9. april 1940. Til højre i billedet ses Låsbyhøj. Kolding Stadsarkiv, Fotograf: N. N.

Klokken 11 om formiddagen indfandt oberst Schartow sig på Kolding Rådhus og udbad sig lokaler. Han fik kontorlokaler på Kolding Rådhus, Hotel Kolding som indkvartering for general Kaupitsch med stab, 15 værelser på Hotel Royal (Saxildhus’ sydfløj) og plads til 200 soldater i gymnasiets sydfløj (den nuværende socialforvaltning). Kaupitsch tilbragte sin første nat i Danmark i Kolding.

Litteratur og kilder

  • K. Baagøe og E. Ebstrup: Kolding under besættelsen, Konrad Jørgensens Forlag, 1946.
  • Jesper Hansen og Niels Jørgen Østergaard: Besættelse og befrielse, Kolding Stadsarkiv, 1995.
  • Tove Jørgensen og Birgitte Dedenroth-Schou: Besat & Befriet. Erindringer fra besættelsestiden i Kolding, Kolding Stadsarkiv, 1995.
  • Aage Trommer: Modstandsarbejdet i Kolding under 2. verdenskrig. (i: Kolding i det 20. århundrede indtil kommunesammenlægninger i 1970, bd. 2, 1979)
  • H. C. Ervald: Besat og befriet, 1995.
  • Krigen dag for dag, Kolding under 2. verdenskrig dag for dag, krigendagfordag.dk