Engelsk flyver i Sdr. Stenderup

Fra KoldingWiki

Søndag aften den 17. januar 1943 var en engelsk Halifax-bombemaskine W 7886.TL-C, og dens 7 mand store besætning fra R.A.F.´s 35. stifinder-eskadrille på vej mod Berlin. Flyvemaskinen var en af en gruppe på 170 Lancaster-bombemaskiner og 17 Halifax’er. Undervejs fik maskinen motorvanskeligheder og måtte vende om. På tilbageturen blev den angrebet af en tysk natjager fra Karup og styrtede ned ved Mørkholtgård i Sdr. Stenderup mellem klokken 21.30 og 22.


Vraget

Efter nedstyrtningen brændte vraget kraftigt, og ammunitionen eksploderede som fyrværkeri i vinternatten. Dagen efter var bevogtningen af vraget meget lemfældig, og en masse mennesker sikrede sig souvenirs fra begivenheden. Vragdele var faldet ned over et større område. Først om onsdagen kom to store tyske lastbiler og en deling soldater for at foretage oprydningen.


Besætningen

Tre mand af den engelske besætning blev fundet døde i flyveren. Én slap ud med faldskærm, men druknede i Lillebælts iskolde vand. Af tyskerne blev de fire døde i kister ført til Esbjerg, hvor de blev begravet med fuldt militær honnør i Gravlunden i Fourfeld den 23. januar 1943. Tre englændere reddede sig ud af flyet og overlevede: piloten Ian Brownlie, navigatøren Jack Kenneth Corke og maskinisten Albert Mark Taylor, som alle sprang ud med faldskærm.

Brownlie og Corke landede ved Sdr. Stenderup, overvejede flugt til Sverige, men overgav sig til de danske myndigheder og tilbragte resten af krigen i krigsfangelejr i Tyskland. Taylor landede i et træ, vistnok på Fæmø. Da Taylor faldt ned fra træet, kom han alvorligt til skade, men blev fundet af en tysk patrulje og kom på lazaret ved Viborg. Han blev passet godt på det tyske hospital i flere måneder, før også han blev overført til en krigsfangelejr i Tyskland. I 1951 døde han efter en operation, der skulle afhjælpe generne fra de indre kvæstelser, han pådrog sig i januar 1943.

Mindesten

I 1995 tog Lokalhistorisk Forening initiativ til opsætning af en mindesten. Den findes til højre for indkørslen til Mørkholtvej 17, cirka tre kilometer øst for Sdr. Stenderup.

Litteratur og kilder

  • K. Baagøe og E. Ebstrup: Kolding under besættelsen, Konrad Jørgensens Forlag, 1946.
  • Jesper Hansen og Niels Jørgen Østergaard: Besættelse og befrielse, Kolding Stadsarkiv, 1995.
  • Tove Jørgensen og Birgitte Dedenroth-Schou: Besat & Befriet. Erindringer fra besættelsestiden i Kolding, Kolding Stadsarkiv, 1995.
  • Aage Trommer: Modstandsarbejdet i Kolding under 2. verdenskrig. (i: Kolding i det 20. århundrede indtil kommunesammenlægninger i 1970, bd. 2, 1979)