Kommunevalget 1909

Fra KoldingWiki

Kommunevalget afholdtes 12. marts 1909.

Om valget

Med den Kommunale Valglov af 1908 ophørte opdelingen af vælgerne i to klasser (priviligerede valgret), der blev indført lige valgret for mænd og kvinder over 25 år (dog skulle man stadig have betalt sin kommuneskat og ikke modtaget fattighjælp). Desuden blev der indført forholdstalsvalg mellem lister, således at borgerne nu måtte stemme på en partiliste, hvor kandidaterne blev indvalgt i den rækkefølge det enkelte partis vælgerforening havde bestemt. Muligheden for at stemme på en person bortfaldt hermed, men blev genindført i 1924.

Under valget førte Kolding Socialdemokrat en kampagne imod Venstre, og særligt imod murerermesterne Jens Madsen og Aug. Poulsen for at være missionsfolk, andre kandidater og byrådsmedlemmer beskrives dog også som bl.a. "ganske uduelig i et byråd".

Inden valgte blev det den 18. februar i Kolding Folkeblad meddelt at der var 4.045 vælgere, som måtte stemme til valget.

Kandidater

Venstres kandidater: direktør Konstantin Hansen, sagfører Edv. Lau, fru Dalsgaard, bryggeriarb. Anton Lorentsen, murermester Jens Madsen, murermester August Poulsen, forretningsfører Ludv. Petersen, møller Madsen (Nørre Mark), direktør Guldager, lærerinde frk. Lund Jakobsen, tømrermester Lykke, købmand L. Knudsen

Resultat

Ved valget til byrådets 15 pladser gik Venstre tilbage fra 10 til 6 mandater, mens Socialdemokratiet gik frem fra 3 til 6 mandater. Da Højre imidlertid forøgede sit mandattal fra 1 til 3, forblev der dog et borgerligt flertal.

Politimester Viggo Baller blev indsat som ny borgmester efter C. P. C. Schjørring der havde været borgmester siden 1877.

Det var desuden ved dette valg, at en kvinde første gang blev indvalgt, nemlig lærerinde Alba Christensen-Dalsgaard (Venstre).

Kilder og henvisninger

  • Kolding Socialdemokrat, set på Mediestream
  • Kolding Folkeblad, 18. feb 1909


Kommunevalg i Kolding

19091913191719211925193019331937194319461950195419581962196619701974197819811985198919931997200120052009201320172021