Sognerådsvalget for Seest 1909

Fra KoldingWiki

Sognerådsvalget for Seest blev afholdt den 10. Marts 1909. Ved valget var der 440 vælgere, af dem stemte 331,

Valgte

Liste A - fik 114 stemmmer

  • mølleejer H. Wissing, Seest
  • gårdejer P. Juhl, Seest
  • murermester J. Sørensen, Gdr. Vang

Liste B - fik 34 stemmer

  • ingen valgte

Liste B - fik 43 stemmer

  • gårdejer Peter Møller, Seest Skov

Liste C - fik 110 stemmer

  • arbejdsmand P. Thomsen, Hylke
  • tømrermester P. J. Johnsen, Seest
  • Dmb Henrik Andersen, Seest

Henvisninger

  • Kol. Folkeblad, 11. marts 1909