Sognerådsvalget for Eltang-Sdr. Vilstrup 1909

Fra KoldingWiki

Valget af 9 medlemmer til Eltang-Vilstrup Sogneråd skulle været afholdt den 8. marts 1909 på Eltang Fattiggård. Der indkom dog kun en kandidatlist med 9 kandidater, hvorfor dem på listen blev erklæret valgt uden afstemning af sognekommunen den 5. marts 1909.

Der afholdtes efterfølgende et suppleringsvalg til Sognerådet den 24. august 1910, da Konrad Konradsen havde valgt at forlade sognerådet, ved valgt var der 750 vælgere. Ved valget var der to kandidater gårdejer Peter Povlsen, Skovsgaarde og lærer B.N. Knudsen, S. Vilstrup; valget valgt på P. Poulsen, der gik 94 stemmer, mod B.N. Knudsens 44 stemmer.

Ved valgt havde både mænd og kvinder over 25 år stemmeret, dog kun såfremt de ikke skyldte penge i skat eller ikke havde tilbagebetalt fattighjælp.

Valgte

  • Gårdmand Kr. Sommer, Eltang
  • Gårdmand K. Konradsen, Gårdmand
  • Gårdmand N. Johansen, N. Bjert
  • Murer H.M. Hansen, Standhuse
  • Boelsmand H.P. Hansen, Vilstrup
  • Snedker P. Købmand, Lilballe
  • Gårdmand M. Damgaard, Lilballe
  • Gårdmand N. Vinkel, Vilstrup
  • Gårdmand P. Nielsen, Drejens
Sognerådsvalg i Eltang-Sdr. Vilstrup

187918851891189719001903190619091913191719211925193319371943194619501954195819621966