Kommunevalget 8. marts 1917

Fra KoldingWiki

Ved kommunevalget 8. marts 1917 fik Det Konservative Folkeparti (tidligere Højre) en fremgang til 5 mandater, mens Venstre igen led nederlag og gik tilbage til 5. Socialdemokratiet beholdt sine 8 mandater, og Det Radikale Venstre var også fortsat repræsenteret med 1, nemlig kalkulator Aage Bennike. Der var således stadig borgerligt flertal i byrådet.


I 1916 var borgmester Edvard Lau trådt tilbage, da han blev direktør for Ny Jydske Kjøbstad-Creditforening og blev afløst af bankdirektør Oluf Bech (Højre). Med Borgmesterloven af 1. marts 1919 fik han lov til som borgmester at repræsentere sit parti.

Kandidater

Venstres kandidater: direktør Konstantin-Hansen, købmand Holger Kelstrup, murermester A. Andersen, karetmager Breindahl, lærer Gammelgaard, møller N. Madsen, frk. Dorthea Fink, fru M. Markussen, direktør Augustinus Andersen, grosserer J.J. Pors, brygger J. Møller-Nielsen, blikkenslagermester Johs. Bach, gårdejer Knud Knudsen (Borchsminde), typograf N.P. Nielsen.

Valgresultatet

Klokken 8 sluttede stemmeafgivningen og først efter begynder valgbestyrelsen optællingen af stemmerne. Klokken lidt før 10 var optællingen forbi.

Resultatet blev følgende:

Liste A (Højre) 932 st. og 5 kandidater valgte.

Liste B (de radikale) 253 st. og 1 kandidat valg.

Liste C (Venstre) 967 st. og 5 kandidater valgte.

Liste D (Socialdemokraterne) 1,473 st. og 8 kandidater valgte.

11 stemmesedler var blanke og 14 ugyldige.

Der blev i alt afgivet 3.650 st. af ca. 5.000 stemmeberettigede. Svarende til en valgdeltagelse på omkring 72,5 procent.

Kilder

  • "Byrådsvalget i Kolding", Folkebladet Kolding 9 marts 1917


Kommunevalg i Kolding

19091913191719211925193019331937194319461950195419581962196619701974197819811985198919931997200120052009201320172021