1917

Fra KoldingWiki
 • 8. marts - Afholdes Kommunevalg
 • 12. marts - Sognerådsvalg i Viuf
 • 14. marts - Sognerådsvalg i Harte-Bramdrup
 • 15. marts - Sognerådsvalg i Vonsild
 • 25. marts - Hjælpekassevalget i Kolding afgøres uden afstemning
 • 16. juni - Offentligt møde om forbudsspørgsmålet i Strandhuse forsamlingshus. Talere var fru. Søgaard-Andersen og typograf P. Møller Jensen
 • 16. juni - Offentligt møde om forbudsspørgsmålet i Sdr. Vilstrup, friluftsmøde eller hos gårdejer Hans Daugaard. Talere var lærer Bruun, Sdr. Stenderup og købmand A.K. Heick, Kolding
 • 18. juni - cirkus Miehe gæster Kolding
 • 19. juni - Offentligt møde om forbudsspørgsmålet i Lillballe Forsamlingshus. Talere var bogtrykker Lumbye og skrædder Bernth, fra Kolding
 • 19. juni - Offentligt møde om forbudsspørgsmålet i Vester Nebel forsamlingshus. Talere var Købmand A.K. Heick, Kolding og lærer Aagaard, Kolding
 • 20. juni - Offentligt møde om forbudsspørgsmålet i Andst forsamlingshus. Talere var pastor Matthiesen, Vamdrup og typograf P. Møller Jensen, Kolding
 • 22. juni - Skræddernes Fagforening afholder ekstra generalforsamling på Afholdshotellet i Låsbygade
 • 23. juni - Dyrskue i Kolding
 • 29. juni - Murernes Fagforening afholder ekstra generalforsamling på Landmandshotellet
 • 30. juni - Selskabet ”Børnenes Vel” afholder generalforsamling på Fritidshjemmet
 • 2. juli - Kolding Håndværker Forening 1882 afholder generalforsamling på Jernbanehotellet
 • 25. august - Troldhedebanen åbner
 • Overmarksgården indvies, den gamle fattiggård i Skolegade nedlægges
 • Kolding Tennis Klub stiftes
 • Planteskolen Brændkærhøj etableres
 • Vonsildkredsens konservative Vælgerforening stiftes