Helligkorsgade

Fra KoldingWiki
Helligkorsgade ved Østergades udmunding. I baggrunden ses Rendebanen, 1905. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Helligkorsgade, 1972. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Gaden er en af Koldings ældste, sandsynligvis opkaldt efter Helligkorsalteret i Skt. Nicolai Kirke. Dette alter ejede før Reformationen i 1536 en række huse i gaden, huse tidligere ejere havde testamenteret til kirken mod at der blev læst sjælemesser for dem.

Braunius kort fra 1587 kaldes gaden Søndergade, på Resens kort fra 1677 Rendebanen og på et kort fra 1796 Korsgade, der i 1823 er blevet til det nuværende Helligkorsgade.

For mere om enkelte huse og forretninger i Helligkorsgade kan henvises til Helligkorsgade 1, Føtex, Helligkorsgade 18 og Helligkorsgade 20.

Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Hanne-Mette Pedersen: Husene i Hellligkorsgade og Rendebanen, 1985