Søndergade

Fra KoldingWiki
Søndergade, 1977. Fotograf Peter Thastum, Kolding Folkeblad

Søndergade er én af byens ældre gader. Den strækker sig i dag fra Helligkorsgade/ Rendebanen i nord til Sydbanegade/Tøndervej i Syd.


Den nordlige og ældste del af Søndergade sluttede ved Kolding Å med Sønderport og Sønderbro. Åen var Danmarks sydlige grænse indtil 1864, men allerede i 1809 blev Sønderport flyttet syd for åen. I 1807 var den gamle træbro erstattet af en stenbro. Både Sønderport og Sønderbro var velkendte i senmiddelalderen, idet Kolding var et af de to godkendte udførselssteder for stude. Studetolden var en meget vigtig indtægtskilde for kronen.


Koldings første posthus lå i Søndergade 5 fra ca. 1600 til 1850. Post fra København og Hamborg blev afleveret her dagligt. Én af byens kendte borgere, rådmand Peder Helt, opførte i 1619 en gård på hjørnet af Søndergade og Helligkorsgade, en meget stor bindingsværksbygning. Gårdens sidste beboer var agent Jens Peter Wissing, som boede her til i 1868. Bygningen var da formentlig i så dårlig forfatning, at det var grunden til, at den blev revet ned kort efter.


I 1850 blev toldgrænsen flyttet fra Kolding Å til Ejderen, og den sydlige del af Søndergade, blev nu også efterhånden bebygget. Den største bygherre i gaden var konsul H. H. Grau. Søndergades beboere var primært håndværkere og handlende, og da gaden var den sydlige indfaldsvej til byen, var den én af byens meget befærdede gader.


Fra 1866 førtes jernbanen gennem Kolding by og passerede Søndergade umiddelbart syd for Sønderbro, hvilket betød forsinkelse for gående og kørende, når toget passerede, og bommene gik ned. Søndergades beboere fik deres egen sin jernbanestation i 1911, da privatbanen Kolding Sydbaner udgik herfra.


Søndergade mistede sin status som indfaldsvej til byen med anlæggelsen af Bredgade, der åbnede i 1943. Herefter blev Søndergade skåret over på midten, da den nye jernbaneoverførsel blokerede for gennemfart med biler. Gaden blev fra 1970 ændret til sivegade. Senere er hele Søndergade en del af bymidtens gågadesystem.


Litteratur og kilder


  • Jensen, Vivi: Koldings middelalderlige topografi. Kolding, 1978.
  • Pedersen, Hanne-Mette: Husene i Søndergade. Kolding, 1987.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4. Gader, Søndergade