Bredgade

Fra KoldingWiki
Bredgade, 1971.

Bredgade er anlagt 1940-43 ved gadegennembrud og ny bro over Kolding Å. Strækningen fra Tøndervej til Rendebanen blev fra 5. januar 1942 til oktober 1943 benævnt "Haderslevvej". Hele strækningen fra Tøndervej til Torvegade fik navnet Bredgade i oktober 1943, hvor vejen endnu ikke var færdiggjort.


Litteratur og kilder

  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.