Torvegade

Fra KoldingWiki
Torvegade i november 1934, vejen der går på langs er Bredgade, fotograf Bøilesen.

Torvegade hører til blandt byens ældste gader. Den er indtegnet på Braunius og Hogenbergs kort fra 1587, men er ikke navngivet. På Sonnins kort fra 1768 i Pontoppidans atlas er gaden navngivet Kirkegade, men på kort fra 1858 i supplementsbindet til Fyhns Koldingbog.

Gaden har gennem århundrederne huset flere interessante beboere. Den ældste, vi kender til, er Kalentegildet, som havde en ejendom på hjørnet af Torvegade og Vestergade, hvor senere Skt. Nicolai kirkes præstegård lå. Kalentegildet var tilknyttet Skt. Nicolai kirke i form af et alter. Efter reformationen overgik ejendommen til kronen. Den blev i 1549 overdraget af Christian 3. til Koldings første evangelisk-lutherske præst Niels Jespersen, og i de følgende næsten 400 år lå præstegården på denne grund. I 1588 var det gamle gildehus i så dårlig forfatning, at det ikke egnede sig til beboelse. Derfor skænkede Frederik 2. midler til opførelse af en ny præstegård på grunden. I 1840 blev denne præstegård revet ned og en ny opført. Dette blev den sidste præstegård på grunden, for i 1911 flyttede præsteboligen til Hyrdestræde.

I 1926 blev den gamle præstegård i Torvegade indrettet til brandstation, men pladsen blev efterhånden for trang, og i 1949 blev brandstationen på havnen taget i brug. Efterfølgende husede bygningen i mange år brugtvognsforretning for Motor Company og Automobilhuset.

I 1930 blev det besluttet at nedrive posthuset i Vestergade på vestsiden af gaden, og i 1935 blev gadegennembruddet foretaget fra Katrinegade til Torvegade. Man kunne nu køre fra Banegårdspladsen til Ålykkegade. Byggeriet af Cityarkaden og Midtgården i slutningen af 1980erne medførte, at man ikke længere kunne køre i Torvegade.


Litteratur og kilder

  • Jens Jørgen Fyhn: Efterretninger om Kjøbstaden Kolding 1848 med supplement 1858.
  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Henrik Frandsen: Den gamle præstegård i Kolding, Jydske Tidende, 5. december, 1965.
  • Martin Gubi, Jens Åge Petersen, Birgitte Dedenroth-Schou: Teknisk Forvaltning, Kolding Kommune 1898-1998, 1998.