Katrinegade

Fra KoldingWiki
Katrinegades vestside, skråt over for sygehuset, 1901. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Katrinegade set fra Skolegade. Til højre i billedet ses gymnastikhuset, 1901. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Katrinegade er en af de mange gader, som blev anlagt i forbindelse med byens vækst fra midten af 1800-tallet. Gaden blev oprindeligt anlagt som en omfartsvej med navnet ”Vejen Bag om Byen”, men da konsul H.H. Grau købte Wissings anlæg og toft efter dennes død i 1854, blev gaden og området syd for den hurtigt bebygget med beboelsesejendomme. I 1880 flyttede Kolding Sygehus fra Hospitalsgade til Zahns Toft i Sct. Jørgensgade, hvortil der også var adgang fra Katrinegade. I 1904 blev Aalykkeskolen, som dengang hed Kolding Kommunale Drengeskole, opført på hjørnet af Aalykkegade og Katrinegade. Navnet Katrinegade fik gaden efter konsul Graus kone Mette Katrine Grau, som døde i 1867. Året inden var Wissings anlæg, som Grau ikke havde bebygget, blevet opkaldt efter hende med navnet Katrinelund.

Fra omkring 1900 omfattede Katrinegade strækningen fra Skolegade til Nørregade/Vejlevej. Med Koldings Gadenavnereform i 1937 blev den del af gaden, der førte fra Aalykkeskolen op til Nørregade ændret til Hans Ludvigs Vej. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Krarup, Steen: ”Kolding Bymidte – omdannelse gennem 40 år” i: Sørensen, Leif Leer (red): Huse og pladser i Kolding.
  • En Arkitekturguide. Kolding, 2004.