Kolding Sygehus

Fra KoldingWiki
Kolding Sygehus, 1948. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Koldings første sygehus lå i Helligkorsgade 17. Det åbnede 1785, men bød selv efter datidens målestok ikke patienterne de bedste forhold. Pladsen var trang, og patienterne deltes om sengene.

I 1838 byggede Kolding Købstad i samarbejde med Vejle og Ribe Amter et sygehus til formålet i Hospitalsgade ved siden af Sct. Jørgens Hospital. Her var der en seng til hver patient, men sygehuset var for lille, og i 1880 åbnede et nyt og langt større sygehus i Sct. Jørgensgade. Her udvidede man hele tiden med nye tilbygninger, bl.a. en epidemibygning i 1894 og en større udvidelse i 1908 ved arkitekt Hagerup. Igen i 1930erne udvidedes sygehuset betydeligt.

De første skitser til et helt nyt sygehus beliggende på Dyrehavegårds jorder blev udarbejdet i 1955, men først efter syv forslag, det sidste i 1967, vedtoges sygehusets endelige udformning. Flytningen af sygehusets forskellige afdelinger var dog allerede begyndt i 1958, hvor en tuberkulosestation opførtes efterfulgt af ortopædisk ambulatorium. Op gennem 1970erne kom flere afdelinger til, og endelig i 1986 blev den sidste afdeling flyttet.

Sygehuset er herefter også løbende blevet udvidet. Pr. 1. januar 2004 blev Kolding og Fredericia sygehuse fusioneret. I 2013 er Kolding Sygehus en del af Sygehus Lillebælt, der også omfatter sygehusene i Vejle, Fredericia, Middelfart og Give. En meget omfattende udvidelse af Kolding Sygehus er i gang, da Kolding Sygehus af Region Syddanmark er udpeget til at være akutsygehus.


Litteratur og kilder

  • Sørensen, Poul m.fl. (Red.), Hospitaler og sygehuse i Kolding. Kolding, 1980.
  • Sørensen, Torsten. Kolding Sygehus gennem 200 år. Træk af sygehusets historie. Kolding, 2000.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 61.72.