Helligkorsgade 1

Fra KoldingWiki
Helligkorsgade 1 - Thomsens Hotel, 1920. I dag ligger BR Legetøj på adressen. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Dagvognen er ankommet til Brødsgaards Hotel også kaldet Thomsens Hotel, ca. 1885. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Helligkorsgade 1, matrikel nr. 314, er det første hus i Kolding, der er blevet brandforsikret. Stedet var bolig for en kaptajn de Falsen i 1761, og i 1780 for bispinde Johanne Dorothea Rosenberg Bloch, enke efter Ribebispen J. C. Bloch. Hun døde i 1793.

For rejsende fra syd har Helligkorsgade 1 haft en meget synlig og central placering lige for enden af Søndergade. Sønderbro var indtil 1908 den eneste bro over Kolding Å.

1801-1806 ejedes matriklen af værthusholder Jep Madsen og derpå af madam Madsen. 1827-1853 lå her byens største gæstgivergård, Mads Madsens Gæstgivergård. Danske og tyske officerer indlogerede sig på skift her under de slesvigske krige.

I 1853 overtoges ejendommen af kammerråd og amtsrådsmedlem M. Brødsgaard fra Jordrup, og hotellet fik navnet Brødsgaards Hotel. I 1869 overtog Hans Carl Thomsen fra Eltanggård forpagtningen af hotellet, og i 1874 købte han det.

Hotellet fik navnet Thomsens Hotel efter en gennemgribende ombygning og udvidelse i 1883. Dette navn holdt til 1924, selv om Thomsen slap hotellets daglige drift i 1897. I 1903 blev Laurits Valdemar Jensen ejer, i 1906 Viggo Christian Petersen, i 1920 Hjalmar Albeck, og i 1921 Emilie Mittet fra Stavanger.

Fra 1924 hed hotellet Missionshotellet med aktieselskabet Kolding Missionshotel som ejer. Aktiehaverne var venner af Indre Mission. I de næste 51 år blev Missionshotellet drevet med fem efter hinanden følgende direktører. Niels Lysgaard var der til 1936. I de næste tre år var der først Kristian F.L. Nielsen og i kort tid hans enke Kristiane Nielsen. I 1939 tiltrådte Marie og Jens Madsen. Efter hans død i 1965 fortsatte datteren Christa Madsen til lukningen af hotellet i 1975.

Efter lukning af hotellets restaurant i 1974 indrettedes stueetagen til Brdr. Wiggers tøjforretning. 1980 til januar 2013 har BR Legetøj haft butik i stueetagen.


Litteratur og kilder

  • Holger Villumsen: Fire missionshoteller i Kolding, Koldingbogen 2010.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4.