Hans Soll

Fra KoldingWiki

Hans Soll

B16370.jpg
Borgmester Hans Soll, ca. 1923

Født: 1874, Vamdrup

Død: 1947

Ægtefælle: Anna Marie, f. Mølskov

Erhverv: Forstander og lokalpolitiker

Hans Henrik Soll var socialdemokratisk borgmester i Kolding Købstad 1923-1925 og forstander for Sct. Jørgens Hospital 1936-1947.

Hans Soll var født i Vamdrup og kom efter konfirmationen i snedkerlære hos firmaet A.L. Johansen i Kolding. Han blev tidligt fagforeningsmand, allerede i 1905 blev han formand for Snedkernes Fagforening i Kolding og senere også medlem af fagforbundets hovedbestyrelse. I 1917 forlod han snedkerfaget for at blive købmand, nemlig leder af Arbejdernes Brændselsforening. Denne forening ophørte i 1925, da kulmarkedet atter var blevet stabilt.

I mellemtiden var Soll også blevet politiker. Han blev valgt til byrådet i 1917 på den socialdemokratiske liste, og selv om Knud Hansen var en langt mere markant socialdemokratisk politiker, var det Hans Soll, der udpegedes af gruppen til at blive den første socialdemokratiske borgmester i Kolding i 1923, da den tidligere borgmester, den konservative Oluf Bech, valgte at gå i utide. Grunden til, at en socialdemokrat kunne blive valgt til borgmester var, at nogle konservative byrådsmedlemmer ikke ville stemme på venstremanden Holger Kelstrup, der i 1923 var den oplagte borgerlige kandidat.

Soll var, som den borgerlige lokalpresse skrev om ham, en ligevægtig og dygtig leder af byrådets forhandlinger og af byens administration, ligesom han i sit byrådsarbejde i samlet 20 år var en repræsentant, som byen kunne være tjent med. I hans borgmestertid var han afhængig af den radikale Aage Bennikes stemme, og i flere af de politiske udvalg var der borgerligt flertal, så hans råderum var begrænset. Hans periode som borgmester var kun kort, da de borgerlige ved byrådsvalget i 1925 kunne enes om at gøre den konservative Therchild Fischer-Nielsen til borgmester.

Soll blev i 1936 forstander for Sct. Jørgens Hospital, en stilling, han beklædte til sin død i 1947. Her viste han også sine gode lederevner. Blandt øvrige tillidsposter kan nævnes, at han var Ejendomsskyldsvurderingsformand, medlem af Troldhedebanens bestyrelse, bestyrelsen for skolehjemmet Landerupgård, bestyrelsen for Låne- og Diskontokassen og Ekspropriationskommissionen.

Hans Soll var gift med Anna Marie, f. Mølskov i 1872 i Vamdrup. Hun døde i 1961. Før de flyttede til Sct. Jørgens Hospital, boede de i Mariegade 7.

Da Hans Soll i 1934 fyldte 60 år skrev Kolding Socialdemokrat om ham: ”Som politiker er købmand Soll en saglig mand, urban i sin form. Ingen fremtrædende agitator, men alligevel en betydelig kraft for sit parti”.

Litteratur og kilder:

  • Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000, 2001.
  • Birgitte Dedenroth-Schou: Byens Styre i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 3, 1982.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling. 99.4 Soll, Hans.