Peter Ravn

Fra KoldingWiki

Peter Ravn

Peter Ravn1.jpg
Peter Ravn, ca. 1980. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 1912

Død: juni 1997

Ægtefælle: Marie Ravn

Erhverv: Koldings borgmester 1962-1977

Peter Ravn (1912-1997) var borgmester i Kolding 1962-1977.

Liv

Han blev født på Lykkegårdsvej i 1912. Faderen arbejdede som murerarbejdsmand og havde desuden arbejde på Kolding Saftstation, moderen havde rengøringsarbejde. Han fik den obligatoriske 7 års skolegang, dels på Forskolen, dels på Ålykkeskolen, og omtrent da skolegangen sluttede, døde faderen, så det handlede om at få tjent penge. Peter Ravn startede som mange andre med forskellige budpladser, og han blev tidligt aktiv i D.S.U. (Danmarks Socialdemokratiske Ungdom), hvor han fik gode kammerater, trænet sit organisationstalent og også fandt Marie, som han senere blev gift med.

Efter militærtjenesten blev han som faderen murerarbejdsmand. I 1937 blev han valgt til kasserer i Arbejdsmændenes Fagforening. Det var en tid med store sociale problemer, undertiden var ca. halvdelen af de 1600 medlemmer arbejdsløse, og det kunne være svært at få fagforeningskontingentet betalt.

I 1943 blev han valgt ind i Kolding Byråd, hvor han sad uafbrudt, indtil han gik af som borgmester i 1977. Efter 2. verdenskrig stillede han også op til Folketinget først i Vonsildkredsen og derefter i Bækkekredsen, hvor han opnåede valg i 1953. Han var bl.a. arbejdsmarkedsordfører. Fra 1960 blev han valgt i Koldingkredsen. Han valgte at holde op som folketingsmand, da han blev valgt til borgmester i 1962.

Da Peter Ravn blev borgmester i 1962, var det starten på et generationsskifte i byrådet, og han gik til valg på de 4 B-er: Byplan-boliger-børn-biler. Allerede ved 1962-valget fik han et højt personligt stemmetal – det højeste uden for København. Hans hustru, Marie Ravn, var også politisk aktiv i partiet og var medlem af Vejle Amtsråd for Socialdemokratiet 1970-1978.

Peter Ravn oplevede, at der i hans borgmestertid næsten var råd til det hele – bl.a. også til etableringen af Geografisk Have, beslutningen om restaureringen af Koldinghus i fællesskab med stat og amt og de store saneringsprojekter i bymidten. Det var i meget høj grad hans fortjeneste, at kommunesammenlægningen i 1970 blev forhandlet på plads, så ingen efterfølgende følte sig dårligt behandlet.

I 1977 besluttede Peter Ravn pga. en længere sygdomsperiode at gå på pension midt i en byrådsperiode. Han efterfulgtes af partifællen Bent Rasmussen. Peter Ravn døde i juni 1997, 84 år gammel. På Kolding Rådhus hænger et maleri af ham malet af Sven Havsteen-Mikkelsen.

Litteratur og kilder

  • Peter Ravn: Erindringer, 1991. Eskild Jørgensen: Foretrak borgmesterstolen for plads i Folketinget, Koldingbogen 1977.
  • Birgitte Dedenroth-Schou: Byrådet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 3, 1982.
  • Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000, 2001.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4 Ravn, Peter.