Bent Rasmussen

Fra KoldingWiki

Bent Rasmussen

Bent Rasmussen B37605.jpg
Bent Rasmussen, 1996. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Lars Birger Nielsen.

Født: 26. november 1932

Død: 6. november 2009

Ægtefælle: -

Erhverv: Koldings borgmester 1977-1985

Bent Rasmussen var borgmester i Kolding 1977-1985. Han var født den 26. november 1932 og døde den 6. november 2009. Han afløste borgmester Peter Ravn midt i en valgperiode og forlod også selv borgmesterembedet få måneder før kommunevalget i 1985, da stillingen som chef for boligselskabet Lejerbos byggeafdeling vest for Storebælt var blevet ledig. I 1995 valgte han at blive selvstændig med firmaet BR Byggerådgivning, som han drev indtil 2002. Som borgmester afløstes han af Per Bødker Andersen.

Bent Rasmussen var vokset op i Konsul Graus Gade, der havde mange dårlige og fugtige boliger. Det fik betydning for hans senere politik. Han blev bydreng hos boghandler og bogtrykker Schæffer i Jernbanegade, og derefter kom han i typograflære på Kolding Folkeblad som 14-årig. Han blev tidligt aktiv i fagbevægelsen og Socialdemokratiet. Allerede som 29-årig blev han i 1961 formand for Fællesorganisationen i Kolding (senere kaldet LO), og i 1966 blev han valgt ind i Kolding Byråd. Socialdemokratiet havde på det tidspunkt 14 ud af 25 medlemmer af byrådet. Her blev han medlem af Økonomiudvalget og formand for Boligudvalget, hvor han gjorde sit til, at saneringsarbejdet i bymidten blev fremskyndet. I 1970 blev han 1. viceborgmester. I 1968 var han blevet formand for Socialdemokratiet i Kolding, så han var den oplagte efterfølger til Peter Ravn. I mellemtiden havde han i 1967 skiftet job fra typograf på Folkebladet til arbejdskonsulent, og i 1973 blev han arbejdsformidlingschef i Kolding, Vejle og Fredericia.

Ud over bolig- og byfornyelsesområdet var erhvervs- og beskæftigelsespolitikken hans hovedinteresse. Hans fokus på en aktiv erhvervspolitik i samarbejde med Kolding Erhvervsråd førte til, at Kolding i 1981 fik titlen ”Årets By” af Morgenavisen Jyllandsposten. Bent Rasmussen var også meget sportsinteresseret, idrætsområdet blev opprioriteret j hans borgmesterperiode, og det var en personlig glæde for ham, at KIF Fodbold i 1981 for første gang rykkede op i 1. division.

Bent Rasmussen var en stærk borgmester. Ganske vist havde Socialdemokraterne efter valget i 1978 ikke længere absolut flertal i byrådet, men det samarbejde med Venstre, som Peter Ravn havde etableret med gruppeformanden Jens Peter Jørgensen, fortsatte i Bent Rasmussens tid, også med Jens Peter Jørgensens efterfølger Peter Skov Christensen. Det sikrede politisk ro og beslutningsdygtighed.

Bent Rasmussen skrev erindringsbogen ”Altid på vej”, som i 1997 blev udgivet af Kolding Stadsarkiv.

Litteratur og kilder

  • Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Rådhus og bystyre i Kolding 1500-2000, 2001.
  • Bent Rasmussen: Altid på vej, 1997.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 99.4 Rasmussen, Bent.