Carl Valdemar Schæffer

Fra KoldingWiki

Carl Valdemar Schæffer (f. 3-11-1880 - d. 26-9-1963). Bogtrykker, boghandler.

Søn af teglmester og maskinmontør Georg Scherning Schæffer og hustru Maren Schæffer (f. Jensen), Korsør.

Udlært typograf i Slagelse. Efter endt læretid og ophold i Schweitz og Tyskland flyttede han til Kolding i 1903. To år efter nedsatte han sig som bogtrykker i Sdr. Klostergade 20. I 1907 flyttede forretningen til Helligkorsgade 17, hvorfra han nu også drev papirhandel.

I 1911 flyttede Schæffers forretning endnu engang, nemlig til Jernbanegade 6. Herfra udvidede Schæffer i 1915 bogtrykkeriet med en boghandel og et forlag på samme adresse.

Schæffer var meget optaget af lokalhistorien i Kolding og stod bag en meget lang række lokalhistoriske udgivelser, hvoraf den mest berømte er Vor By - Kolding omkring 1930, I-II, 1929-1930, hvor han fik de vigtigste personer i Kolding på den tid til at beskrive forskellige aspekter af byens liv. I.O. Brandorff, Georg Bruun og Otto Wang er blandt de forfattere, der har fået deres skrifter udgivet hos Schæffer.

Han trykte også turistpjecer og plakater, samt solgte billetter til diverse kulturelle foretagender.

Schæffer var uden for bøgernes verden et stort natur- og dyremenneske. Han gik op i jagt, ligesom han ofte passede og plejede syge dyr, som han fandt på sine mange gåture i naturen.

Gift d. 17-2-1907 med Nielsine Lucie Petersen (f. 18-7-1880 - d. 11-5-1961) i Kalundborg.

Schæffer døde d. 26. september 1963. Året efter lukkede forretningen.


Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg, Knud Moseholm m.fl. (red.):: Erhvervslivet i Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Gunhild Due: Boghandler Schæffer, Koldingbogen 1994.
  • Otto Wang: Bogtrykker, boghandler V. Schæffer. 1960.