Kommunesammenlægningen 1970

Fra KoldingWiki

Kommunesammenlægningen i 1970 var en sammenlægning foretaget i 1969-1970 af købstadskommunen Kolding og 9 sognekommuner: Eltang-Vilstrup, Dalby, Sønder Bjert, Sønder Stenderup, Vonsild, Seest, Harte-Bramdrup, Alminde og Viuf.

Historie

I 1967, begyndte Kolding for at arbejde på kommunesammenlægningsforhandlinger, som allerede var i gang landet over, og hvor deadline var 1. april 1970. 1100 kommuner skulle lægges sammen til 300 enheder, der ville være i stand til at løse større opgaver især på det tekniske og sociale område med større ef-fektivitet og afgørelser tættere på borgerne. I Kolding endte det med en sammenlægning af købstadskommunen og 9 sognekommuner: Eltang-Vilstrup, Dalby, Sønder Bjert, Sønder Stenderup, Vonsild, Seest, Harte-Bramdrup, Alminde og Viuf. Peter Ravn blev rost af af alle for sin forstående ledelse af kommunesammenlægningsforhandlingerne.

Eltang-Vilstrup sognekommune blev allerede 1. april 1969 sammenlagt med Kolding Kommune, de resterende kommuner blev sammenlagt den 1. april 1970.

Befolkningsdata

Areal/HA Folketal
1/4 1970
Kolding
Ink. Eltang-Vilstrup
5.535 36.609
Almind 1.997 927
Dalby 1.215 1.318
Harte-Nørre Bramdrup 2.787 3.247
Sønder Bjert 3.345 1.748
Sønder Stenderup 3.124 925
Seest 1.902 2.437
Viuf 1.748 749
Vonsild 2.105 1.294
I alt 23.758 52.254

Henvisninger

  • Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningen i 1970, udgivet 1972, af Vejle Amts Historiske Samfund
Kommunesammenlægning 1970
Sognekommuner indlemmet i Kolding Kommune 1970

Eltang-VilstrupDalbySønder BjertSønder StenderupVonsildSeestHarte-BramdrupAlmindViuf