Braunius og Hogenbergs prospekt over Kolding 1587

Fra KoldingWiki
(Omdirigeret fra Rantzaus kort)

Det ældste prospekt over Kolding er fra 1587 og findes i Braunius og Hogenbergs værk : Civitatis orbis terrarum. Det kaldes også Rantzaus kort, fordi det formentlig er lavet efter et kobberstik i statholder Henrik Rantzaus samling. Han var statholder i den kongelige del af Slesvig-Holsten. Stikket viser den middelalderlige byplan med Torvet, Østergade og Vestergade, der samler sig i Rendebanen-Helligkorsgade og Søndergade, der går ned til åen med havnen og grænsen mod hertugdømmet Slesvig. Dominerende i billedet er Koldinghus med staldgård og ladegård og den store slotshave, der gik fra Staldgårdens sydmur til Klostergade afgrænset af Slotsgade og Munkegade.


Litteratur og kilder

  • Bjørn Westerbeek Dahl: Kortets historie i Vejle Amt, 1993.
  • Ove Jørgensen: Georg Brauns beskrivelse og billede af Kolding 1587, Museet på Koldinghus. Årsberetning 1979-80.