Slotsgade

Fra KoldingWiki
Slotsgade set fra Markdanersgade med bankerne på hver side, 1924. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Slotsgade, ca. 1900. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Slotsgade er indtegnet på Braunius og Hogenbergs prospekt fra 1587 og en af Koldings ældre gader. Gaden er ikke navngivet på kortet, men på Resens kort fra 1677 er gaden benævnt ”Gaden bag Slottet”. Senere fik den navnet Pedersilliegade og i 1873 det nuværende Slotsgade. Gaden løb parallelt med den kongelige urtehave, som blev solgt i 1748, men først i 1847 blev området købt af skibskaptajn Høffding med henblik på bebyggelse. Den nye ejer anlagde en ny gade, Høffdingsgade, vinkelret på Slotsgade, og i de følgende to årtier blev der opført en række store ejendomme i den oprindelige have.

Da Statsbanestationen blev bygget i 1866 og Jernbanegade anlagt, lå Høffdingsgade i direkte forlængelse af denne. I 1876 blev Nygade anlagt i forlængelse af Høffdingsgade ved en nedbrydning af bl.a. Brandorffs gård fra Slotsgade, der havde facade til Østergade og hermed var der direkte forbindelse fra banegården til Akseltorv. Hermed blev Slotsgade delt i to.

Den nordligste del af Slotsgade blev fra 1973 afsluttet op mod Koldinghus af Den Spanske Trappe, som blev nyanlagt og udsmykket af Lin Utzon i 1995. Denne del af gaden var tidligere kendt som Koldings Wall Street fordi Kolding Folkebank og Sparekassen Kolding lå på hver sin side af gaden.


Litteratur og kilder


  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Vivi Jensen: Koldings middelalderlige topografi, 1978.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4 Gader Slotsgade.