Den Spanske Trappe

Fra KoldingWiki

Den øverste del af Slotsgade op mod Koldinghus. Denne del af gaden blev tidligere kaldt Koldings Wall Street, fordi Kolding Folkebank fra slutningen af 1800-tallet lå på den ene side og Sparekassen Kolding på den anden side. Det var også den første gade, der blev asfalteret. I 1921 byggede Dansk Kvindesamfund ”Kvindernes bygning” bag ved Kolding Folkebank, men den blev i 1960erne overtaget af banken og nedrevet.

I sommeren 1972 påbegyndtes arbejdet med etablering af en ny trappebelægning mellem de to banker. Trapperne stod færdigt i 1973, og de fik straks betegnelsen ”Den spanske Trappe”. I december 1973 blev Gunnar Westmanns ”Paraplygruppe" her anbragt i et firkantet vandbassin. I 1975 blev skulpturen "Abessinieren" af Johannes C. Bjerg købt af Kolding Kommune, placeret ved trappen. Johannes Bjerg var født i Ødis og lærte billedskæring hos A.L. Johansen. Skulpturen er udført 1914-15.

I 1981 bekostede Bikuben i anledning af Sparekassen Koldings 125 års jubilæum et nyanlæg af trappen udført af Tegnestuen Mejeriet. I september 1995 indviedes Lin Utzons udsmykning af Den spanske Trappe. Lisbeth Petersens fond har givet 1 mio. til projektet.


Litteratur og kilder

  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4 Gader. Den Spanske Trappe.