Akseltorv

Fra KoldingWiki
Motorløb passerer Akseltorv,ca. 1930. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
Chr. IX's guldbryllup 1892, Rådhuset udsmykket. Akseltorv, Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Akseltorv har siden middelalderen været centrum for byens handel. Ifølge byprivilegierne, som byen havde fået af kongen, var det forbeholdt byens købmænd at drive handel. Kun på særlige markedsdage kunne udenbys købmænd få del i handelen, men også her var der visse restrikti-oner mht. mængden af de varer, købmændene måtte handle med. Rådhuset har siden 1500-tallet ligget på Akseltorv.

Akseltorv kommer af navnet vognaksel, og Akseltorv betyder noget i retning af "stedet, hvor varer sælges fra vogn".(Kolding Stadsarkiv)

P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975. Knud Moseholm m.fl.(red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1-3, 1978-82.