H. C. Petersens Vej

Fra KoldingWiki
H. C. Petersens Vej set fra nord, 1916. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

H C Petersens Vej er nu en betegnelse for en mindre nord-sydgående vej, der forbinder Grønningen og Gråcksvej. I 1914-vejviseren ses "Vejen til Elektricitetsværket". Vejen har siden ca. 1916 haft sit navn. På et kort fra 1917 betegnedes nuværende Grønningen som H C Petersens Vej og på et kort fra 1930 den østligste del af Grønningen sammen med den nuværende H C Petersens Vej. Ved Gadenavnereformen 1937 udgik den østlige del af Grønningen af H C Petersens Vej og H C Petersens Vej fik sin nuværende udstrækning. Vejen lå i Kolding Købstads Landdistrikt til 1930.


På vejens østside lå Kaalunds Sæbefabrikker, hvor der 1982-83 blev opført et ejerlejlighedskompleks. På vestsiden, H C Petersens Vej, 4 opførte landdistriktet i 1912 eget elektricitetsværk, som kort efter 1930 omdannedes til vandværk. Nord herfor, H. C. Petersens Vej 2 opførte sølvvarefabrikant Hans Hansen i 1923 en fabriksbygning. Vejen er opkaldt efter konsul og fabrikant H. Chr. Petersen (1872-1934), der 1899 overtog Kaalunds Sæbefabrikker. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.
  • K.G. Astrup: Elektricitet på landet, Koldingbogen 1993.
  • Ove Vinkel: Kaalund, Holmia og Novadan, Koldingbogen 1998.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 46.4 H C Petersens Vej. A 10 Kolding Landdistrikts arkiv: Byggesager (kasse 3).