Grønningen

Fra KoldingWiki
Grønningen set fra luften, 1948. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Grønningen er en mindre øst-vest gående sidevej til Dyrehavegårdsvej. På et kort fra 1917 benævnes vejen som H. C. Petersensvej, og i 1930 er det kun det vestligste stykke, der benævnes som Grønningen. Først ved Gadenavnereformen 1937 fik hele vejen sit nuværende navn. Til 1930 lå vejen i Kolding Købstads Landdistrikt (Kolding Landsogn). Koldinghus Margarinefabrik lå på Grønningen 17 i årene 1925-1973.

På fotoet ses Grønningen fra luften 1948. Nederst til venstre ses Koldinghus Margarinefabriks bygninger, hvor der nu er opført andelsboliger. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Per Beck Jensen: Koldinghus Margarinefabrik, Koldingbogen 1999.
  • Kolding Stadsarkiv K 17.