Gadenavnereformen 1937

Fra KoldingWiki

I 1935 tog Kolding Byråd spørgsmålet om byens gadenavne op til overvejelse. Man ønskede en revision af de eksisterende navne og navngivning af de mange ny gader i de områder, der var indlemmet ved Kommuneudvidelsen 1930. Stadsingeniør Lassen og fhv. rektor Georg Bruun blev anmodet om at udarbejde et forslag, og byens borgere blev opfordret til at udtale sig.

I 1930 var der 182 gadenavne. Efter reformen var tallet 265. Tidligere navneløse gader i haveselskabskvartererne fik navne. De ny gadenavne var ordnede efter kvarterer og benævnt efter digtere, mindeværdige borgere, historiske personligheder med tilknytning til Kolding (f.eks. Frederik 2.), sønderjyske stednavne, blomster og fugle. Enkelte haveselskabsnavne blev bevaret: Brændkjær, Fjordvang, Nordvang, Ravnsbjerg, Solvang, Søndervang og Iowa/Jova. Også i den indre by blev mange gadenavne ændret. Man ønskede bl.a. at undgå for stor lighed mellem forskellige gadenavne og navne, som havde været meningsfulde engang, kunne nu være meningsløse. Gader, der lå i direkte forlængelse af hinanden (ligeud) fik nu hyppigt ét navn i stedet for at være delt op på flere gadenavne.

Tomandsudvalget indsendte sit forslag i marts 1936 og Gade-og Vejudvalget samt Kasse-og Regnskabsudvalget stillede ændringsforslag, og sagen blev behandlet på byrådsmødet 8. juni 1936. Byrådet nedsatte efter sommerferien et udvalg på fem medlemmer med myndighed til at afgøre spørgsmål, hvis der var enighed i udvalget, og 30. marts 1937 kunne byrådet bevilge 13.000 kr. til ny gadeskilte, ombytning af husnumre og udarbejdelse af et nyt bykort. (Kolding Stadsarkiv)

Georg Bruun: Koldings gader, Byrådsbogen 1936-37, 1937.