Gråcksvej

Fra KoldingWiki
Gråcksvej mellem Fredericiagade 19 og 21, 1938. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Gråcksvej, lille sidevej til Fredericiagade, benævnes frem til midten af 1960erne som Graacksvej. Gaden anføres som anlagt af pottemager Graack. Gadenavnet ses ikke i folketællingen 1901, men i folketællingen 1906. Gråcksvej lå i Kolding Købstads Landdistrikt, dvs. uden for købstaden indtil 1930, der havde eget sogneråd, kaldet distriktsrådet. Distriktsrådet har formentligt skullet godkende vejnavnet, men rådets forhandlingsprotokoller er ikke bevaret fra dette tidspunkt. (Kolding Stadsarkiv)