Heinrich Graack

Fra KoldingWiki
Gråcksvej mellem Fredericiagade 19 og 21, 1938. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Pottemager Heinrich Hans Andreas Graack (1856-1948) blev født 12. april 1856 i Isted. Allerede i 1863 kom han i huset hos en onkel, pottemager Leidner/Leitner i Låsbygade. Her kom han også i lære, og efter at være udlært og være draget på valsen i Tyskland overtog han 1879 efter onklens død i 1877 dennes værksted. Han blev i Låsbygade til 1890, hvor han solgte ejendommen til lervarefabrikant Hansen og etablerede sig i stedet med sine fire svende uden for byen ved nuværende Gråcksvej. I 1920 blev han ramt af sygdom og drog til U.S.A., hvor tre børn var bosat. Han blev rask og vendte efter 5 år tilbage til Kolding. Inden da nåede han at starte et pottemageri i Badentown, Florida. I Kolding boede han på adressen Fredericigade 21 og flyttede 1940 ind på Sct. Jørgens Hospital, hvor han døde 27. juni 1948. Graacks Lervarefabrik blev af Graack afhændet 1914 til fabrikant I.A. Rasmussen. Fabrikken havde specialiseret sig i fremstilling af blomsterfade, som solgtes til dekoration i blomsterforretninger m.v.

Den nuværende lille sidevej til Fredericiagade, Gråcksvej, benævnes frem til midten af 1960erne som Graacksvej. Andre vejnavne med aa skifter også til å på det tidspunkt f.eks. Graastenvej. Gaden anføres som anlagt af pottemager Graack. Gadenavnet ses ikke i folketællingen 1901, men i folketællingen 1906. Gråcksvej lå i Kolding Købstads Landdistrikt, dvs. uden for købstaden indtil 1930, der havde eget sogneråd, kaldet distriktsrådet. Distriktsrådet har formentligt skullet godkende vejnavnet, men rådets forhandlingsprotokoller er ikke bevaret fra dette tidspunkt. (Kolding Stadsarkiv)

Litteratur og kilder

  • Dansk Handel og industri. Bd. IV,1934.
  • Kolding Folkeblad 22.1.1930 og 29.6.1948
  • Diverse vejvisere og folketællinger.