Skolegade

Fra KoldingWiki
Sct. Nicolai Skole i Skolegade, set fra Katrinegade. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Skolegade blev benævnt Sviegade i perioden før 1858. Navnet Sviegade menes at være opstået på baggrund af en brand i byens vestlige del i 1500-tallet. Sviegade sættes således i forbindelse med begrebet ”sveden (af)”.

I 1839 blev byens rådhus revet ned og bindingsværket derfra flyttet til Sviegade på hjørnet Katrinegade/Skolegade og indrettet som arbejds- og fattighus. I 1847 blev Friskolens nye bygning opført i samme gade. Tre årtier senere, i 1879, flyttede skolen dog endnu engang til en nyopført bygning skråt overfor i Skolegade, og den ”gamle” friskole fra 1847 blev indrettet til fattiggård. Dermed kunne den gamle fattiggård lige overfor rives ned. Borgerskolen var blevet opført i 1856 på hjørnet af Blæsbjerggade og Skolegade.

Med ryggen til Skolegade lå siden 1566 Kolding Latinskole, senere Kolding Højere Almenskole og Kolding Gymnasium.


Litteratur og kilder

  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975. Georg Bruun: Koldings Gader, Byraadsbogen 1936–37, 1937.
  • Jens Åge S. Petersen og Birgitte Dedenroth-Schou: Social- og Sundhedsforvaltningen, Kolding Kommune 1899-1999, 1999.
  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.