Blæsbjerggade

Fra KoldingWiki
Hjørnet af Konsul Grausgade, Borgergade og Blæsbjerggade set mod nord, 1972. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Navnet Blæsbjerg står på prospekt over Kolding fra 1587 omtrent der, hvor Kolding Stadsarkiv ligger i dag, og det formodes, at det var herfra byhyrden blæste byens kvæg sammen.

På kort og papirer fra cirka 1850 benævntes gaden Provstegaard eller Provstegaardsgade.

Navnet Blæsbjerggade ses først på matrikelkortet fra 1869. På bykortet fra 1858 benævnes gaden kun som Blæsbjerg. Byggeriet i gaden skete navnlig i perioden 1850-1880 samtidig med byggeriet i kvarteret vest for Skolegade.


Litteratur og kilder

  • Braunius og Hogensbergs Kort over Kolding, 1587
  • Lokale vejvisere 1877 - 1993.