Sigurd Madsen

Fra KoldingWiki

Sigurd Madsen

Født: 12. september 1904

Død: 4. marts 1984

Ægtefælle: Eline Christine Madsen

Erhverv: Arkitekt og konstruktør


Sigurd Madsen (f. 12-9-1904, Dons - d. 4. marts 1984, Kolding). Arkitekt, konstruktør.

Sigurd blev født i Dons i 1904. Han var søn af snedkermester Povl Madsen, der var landskendt for sin virksomhed på Dons Byvej 30, der fremstillede gymnastikredskaber.

Gift med Eline Christine Madsen. Sammen havde parret tre børn.

Sigurd gik delvist i faderens fodspor ved at gennemgå en læretid som tømrer, men med interesse for større foretagender læste han senere til arkitekt. I midten af 1930'erne startede han en tegnestue i Låsbygade i Kolding.

Sigurd Madsens byggerier tog udgangspunkt i traditionel dansk byggeskik og fulgte udviklingen i funktionalistisk retning, hvor nye og billigere materialer prægede perioden - her især især fra 1960'erne og frem.

Gennem årene løste Sigurd Madsen mange bygningsopgaver i Kolding og omegn. Især skoleområdet var hans speciale. Det drejede sig bl.a. om arbejde ved Sdr. Vang Skole, Riis Toft Skole og Aalykkeskolen. Derudover var han involveret i opførelsen af skoler i bl.a. Sdr. Stenderup, Vester Nebel, Ødsted, Bække, Sdr. Andst, Sdr. Bjert, Egtved, Bølling, Eltang og Vejstrup.

Sigurd Madsen specialiserede sig også i mejerier, ligesom han bl.a. stod for Industriforeningens projekt efter branden i 1943, Kolding Folkeblads nye bygning efter bombesprængningen i 1944, Waltorps kompleks i Blæsbjerggade og - sammen med kollegaen Henning Noes-Pedersen - opførelsen af Kolding Seminarium på Dyrehavevej.

Sideløbende med sin tegnestue videreførte han faderens fabrikation af gymnastikredskaber, ligesom han var konstruktør ved Teknisk Skole.

Inden Sigurd Madsen gik på pension omkring 1975, samarbejdede han i de sidste år med sønnen, arkitekt Jens Madsen, om en række byggerier, her bl.a. opførelsen af Aktivbanken i Kolding.

Sigurd Madsen var i en årrække formand for Vejle Amts Delingsførerforening samt medlem af Kolding Folkebanks forretningsudvalg.

Litteratur og kilder

  • Kolding Folkeblad - 6-3-1984.
  • Saglig Samling, Kolding Stadsarkiv.