Sdr. Vang Skole

Fra KoldingWiki
Sdr. Vang Skole, ca. 1940. Kolding Stadsarkiv, Fotograf A. Bøjlesen.

Skolen på Alfavej blev bygget af Vonsild Sognekommune i 1910, da Vonsild Sognekommune på dette tidspunkt gik næsten helt ind til Agtrupvej. Ved indvielsen i 1911 var der 2 klasseværelser, en førstelærerbolig og en bolig til forskolelærerinden. Skolen blev bygget for at løse to opgaver: aflastningen af en overfyldt Vonsild Sogneskole og afkortning af skolevejen for børnene i Sdr. Vang. Nærheden til Kolding og en lav skat gjorde området populært for tilflyttere. Kvarterets udbygning nødvendiggjorde udvidelser af skolen i 1920erne.


Skolen skiftede navn til Sdr. Vang Skole i 1930, da kvarteret blev en del af Kolding Kommune. I slutningen af 30erne planlagde man at udvide skolen yderligere, men på grund af besættelsen blev det planlagte byggeri ikke gennemført. Under besættelsen var Sdr. Vang Skole den eneste skole i kommunen, der ikke blev beslaglagt af tyskerne. Først i 1952 stod tilbygningerne klar til benyttelse. Sdr. Vang Skole kunne nu fremvise tidens mest moderne faciliteter, faglokaler, gymnastiksal, svømmesal, finsk badstue, skolekøkken mv.


Elevtallet var på sit højeste i 1960erne, hvor ca. 850 elever brugte skolen. I dag er der ca. 450, der benytter skolen. Den seneste tilbygning er fra 2002. Det er en ny indskolingsfløj, der er lavet som økologisk forsøgsbyggeri.


Litteratur og kilder

  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.
  • Nikolaj Nielsen: Skolevæsen og øvrige uddannelser i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.