P. Blicher

Fra KoldingWiki

Peter Andreasen Kaarsberg Blicher (f. 12. oktober 1857, Ikast - d. 15. november 1933, Kolding). Boghandler, bogtrykker, fabrikant.

Søn af sognepræst Søren Vedege Blicher og hustru Frederikke Magdalene Kaarsberg. Søren var fætter til digteren Steen Steensen Blicher.

Blev ansat hos Wisbechs Boghandel i Østergade i 1873. Overtog forretningen i januar 1885, der efterfølgende skiftede navn til Blichers Boghandel. Virksomheden flyttede i 1902/1903 til nyopført ejendom i Jernbanegade 1A.

I 1914 igangsatte P. Blicher en produktion af poser ved Dyrehavegårdsvej. I 1920 valgte P. Blicher at sælge boghandlen til én af sine ansatte, mens han selv koncentrerede sig om trykkeriet og papirproduktionen ved Ibsvej og Mindevej.

Få år efter sin død i 1933, overtog sønnen P. Blicher junior og C. Christensen ledelsen af virksomheden.

Gift med Maria Cathrine Blicher (f. Burchardt).