Blichers Boghandel

Fra KoldingWiki
P. Blichers papirekspedition, Ibsvej. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.
P. Blicher (1857-1933). Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Boghandel, bogbinderi- og trykkeri samt poseproduktion.

Den 1. januar 1885 overtog P. Blicher den gamle Wisbechs Boghandel i Østergade 24, hvor han havde været ansat siden 1873. Han fortsatte Wisbechs udgivelse af almanakker, Lommebog for Landmænd og Lommebog for Haandværkere. Især almanakken var en stor indtægtskilde.

Foruden bøger og almindelige papirvarer, kontorartikler, skrivematerialer, tapet, rullegardiner, rammelister m.m., var der også en del engroshandel med papirposer til købmænd på landet.

I 1901 fik P. Blicher påbegyndt opførelsen en ny ejendom i Jernbanegade 1A, der skulle rumme butik i stueetagen, engroslager på 2. sal og bogbinderi, liniéanstalt og bogtrykkeri på 3. sal. På 1. sal indrettedes privat beboelse til boghandleren. Ejendommen stod færdig i 1902/1903.

Senere blev nye artikler optaget i varesortimentet, heriblandt pianoer og orgler. I 1912 udvidede man musikafdelingen, og herefter steg salget betydeligt. I en årrække blev der årligt solgt over 100 instrumenter.

Salget af poser steg voldsomt, så P. Blicher mente at der var grundlag for selv at producere dem. I lejede lokaler på Dyrehavegårdsvej, blev produktionen af poser igangsat i sommeren 1914.

I 1920 valgte P. Blicher at sælge boghandlen til én af sine ansatte, Johannes Barkholt, mens han selv koncentrerede sig om trykkeriet og poseproduktionen.

Den lejede ejendom ved Dyrehavegårdsvej blev efterfølgende opkøbt, og derudover blev der i 1921 opført en fabriksbygning i tre etager ved siden af den gamle (ved Ibsvej og Mindevej). Hermed blev trykkeri og poseproduktion samlet. Virksomheden havde kontor ud mod Fynsvej, og dens officielle adresse blev senere Fynsvej 7.

I midten af 1930'erne havde virksomheden omkring 60 ansatte. I 1960 var tallet steget til ca. 100.

Den 1. januar 1935 blev virksomheden omdannet til et aktieselskab, under ledelse af sønnen P. Blicher junior og C. Christensen.

I januar 1966 flyttede virksomheden til Fabriksvej 18, hvor en 4.000 m2 stor fabrikshal samt en 200 m2 stor kontorbygning netop var opført.

Produktionen af papirvarer fortsatte frem til midten af 1970'erne, hvorefter virksomheden overgik til en ren handelsvirksomhed.

Indtil 1984 var P. Blicher A/S i familieeje. Herefter blev virksomheden afhændet til S. Møller Christensen, Århus, der senere blev overtaget af Fritz Schur-koncernen.

Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Koldings Erhvervsliv i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.Kierulff-Jensen (red.).
  • P. Blicher - 50 års jubilæum 1885-1935.
  • Danmarks amter og deres mænd, 1935.
  • Folkebladet Sydjylland - 6-10-1990.
  • Jydske Tidende 31-12-1965.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 00.4. A 8007 og L 2.
  • Interview med Asta og Johannes Barkholt, april 1974 af Gudrun Hechmann.