Grethe Venborg

Fra KoldingWiki

Grethe Venborg f. Toft (1932-2002) sad i Kolding Byråd for Socialdemokratiet i perioden 1970-1985 og i Harte-Bramdrup Sogneråd i perioden 1966-1970. Ved valget til byrådet i 1985 lykkedes det ikke Grethe Venborg at opnå genvalg, og hun valgte at indstille sin politikerkarriere.

Grethe Venborg voksede op i et arbejderhjem i Kolding. Hendes far, Hans Toft, var fagforeningsformand. Da Grethe Venborg i 1948 blev færdig med mellemskolen, kom hun i lære på et kontor. Men da hun blev gift, droppede hun sin læreplads og begyndte i stedet at arbejde på en strømpefabrik. I 1964 vendte hun i tilbage til kontorfaget med ansættelse hos arkitekt Sigurd Madsen. I de mellemliggende år nåede hun også at være hjemmegående, arbejde på en rullestue og på Telefoncentralen i Kolding.

I sin 4-årige periode i Harte-Bramdrup Sogneråd sad Grethe Venborg i Socialudvalget og Børneværnet. Hun var i 1967 med til at oprette børnehaven Troldebo i den nedlagte skole, og var selv kasserer for den indtil 2001. Grethe Venborg var formand for Brugsen i Bramdrupdam i 23 år fra 1965.

I sin tid i Kolding Byråd sad Grethe Venborg i Skolekommissionen (1970-1981), Skolebyggeudvalget (1978-1981), Skoleudvalget (1970-1985), Fritidskommissionen (1970-1978), Børne- og Ungdomsudvalget (1974-1978), Socialudvalget (1970-1985) og bestyrelsen for Revalideringsinstituttet (1978-1981). Hun var også formand for Voksenundervisningsnævnet (1978-1981).


Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk