Elisabeth Eff

Fra KoldingWiki
Elisabeth Eff (i midten) var medlem af Kolding Byråd for Det Konservative Folkeparti 1958-1966. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Elisabeth Eff (født 1894 - død 1981), stifter og formand for Danske Kvinders beredskab afdeling i Kolding, medlem af Kolding byråd, datter af Louise Marie Eff og købmand, kaffegrosserer og britisk vicekonsul Chr. Eff

Livshistorie

I Koldingbogen fra 2003 kan man få et indtryk af Elisabeth Effs barndomshjem ved at læse Gudrun Jensens beretning om at være lillepige fra 1920-22 hos familien Eff i herskabshjemmet HEVEA, Søgade 10 i Kolding. HEVEA var børnenes navne, Hother, Ella Eff, Valentin Eff, Elisabeth og Adolf.

Konsul Christian Frederik Eff fik i 1914 bygget en skonnert til sit sejlskibselskab. Skonnerten blev opkaldt efter datteren Elisabeth Eff, to år efter blev endnu en skonnert bygget færdig, denne blev opkaldt efter den anden datter Ella se billede af skonnerten

I 1950 var dronning Ingrid og kong Frederik i Kolding til Sct Nicolai kirkens 700 års jubilæum. Ved modtagelsen genkendte kong Frederik Elisabeth Eff og hilste hende med ordene "Det er snart længe siden, vi har fået os en svingom, Frk. Eff". Notitsen nåede adskillige aviser ,se fx Herning Avis, juni 1930

Kongens dans med Elisabeth Eff var ved genforeningsballet den 17. juli 1920 på Koldinghus. Ballet blev arrangeret, fordi kadetskibet, hvor de to prinser, Frederik og Knud var ombord anløb til Kolding. Kronprins Frederik og Elisabeth Eff havde begge været med ved genforeningsbegivenhederne i Dybbøl. I 1920 var der åbenbart rygter om, at aftenen havde resulteret i, at Elisabeth senere havde opholdt sig i Schweiz pga en uønsket graviditet. Rygtet blev dog afvist af Elisabeth Eff med ordene "Jamen, hvordan skulle det dog kunne lade sig gøre, jeg dansede jo med ham hele aftenen" (bogen om Eff)


Spejderbevægelsen i Kolding

Elisabeth Eff var gennem hele sit liv engageret i spejderbevægelsen i Kolding. Hun var med til at stifte Det Danske Pigespejderkorps 1. Trop i 1936, hvor hun aktivt tog del i arbejdet. (Kolding Stadsarkiv)

Anden verdenskrig

Læs beretningen om, da de hvide busser kom til Kolding skrevet af Elisabeth Eff ,Vejle Amts årbog 1952

Koreakrigen

Elisabeth Eff var med skibet Jutlandia i Korea under Koreakrigen. Flere aviser bragte i 1951 en artikel i anledningen af, at Jutlandia skulle transportere 250 sårede FN soldater tilbage til Europa. Artiklerne berettede, at tre læger og syv sygeplejersker blev i Korea. De var telegrafisk blevet løst fra deres kontrakt med dansk røde kors og gjorde nu tjeneste for Korea genopbygningstjeneste under FN. En af sygeplejerskerne var massøsen Elisabeth Eff fra Kolding. [se artikel i mediestream)

Uddannelse og politisk virke

Elisabeth Eff var universitetsuddannet fra engelske og franske universiteter, men var også præget af den patriarkalske opdragelse, som, der herskede i barndomshjemmet. Elisabeth var medlem af Kolding Byråd for Det Konservative Folkeparti i perioden 1958-1966. Hun havde fået lokalpolitik ind med modermælken, da hendes far, kaffegrosserer Chr. Eff, havde siddet i byrådet i perioden 1921-1930. Elisabeth Eff sad i sin tid i Kolding Byråd i Legatudvalget, Børneværnsudvalget og i Civilforsvarskommissionen. At hun fik sæde i sidstnævnte udvalg skyldtes givetvis, at hun havde været formand for Danske Kvinders Beredskabs lokalafdeling i Kolding i perioden 1940-51.

Litteratur og kilder

  • Kvindelige lokalpolitikere i Kolding 1909-2005, skrevet af historiestuderende ved Syddansk Universitet, Kolding. Redigeret af Mogens R. Nissen. Udgivet som webpublikation af Kolding Stadsarkiv, 2009 på http://www.koldingstadsarkiv.dk.
  • Konsulen, Niels Jørgen Østergaard