Chr. Eff

Fra KoldingWiki

Christian Eff

Chr. Eff B50264.jpg
Grosserer Chr. Eff. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Født: 2. august 1868

Død: 7. februar 1953

Ægtefælle: Louise Marie Eff

Erhverv: Erhvervsmand, organisationsmand og lokalpolitiker

Christian Eff (1868-1953) erhvervsmand, organisationsmand, konsul og politiker.

Livshistorie

Christian Eff blev født den 2. august 1868 som Christian Frederik Hansen søn af købmand Niels Adolph Hansen og hustru Anna Frederikke født Jordahn. Han tog navneforandring i 1906. Han døde den 6. februar 1953. Chr. Eff markerede sig i byens liv som erhvervsmand, organisationsmand og lokalpolitiker.

Chr. Eff. blev uddannet i blandede købmandsforretninger og løste i 1892 borgerskab i Kolding, hvorefter han først solgte mølleprodukter pr. tlf. fra et kontor i Munkegade. I 1898 var han med til at anlægge det første kafferisteri i Danmark. Hans væsentligste forretningsvirksomhed blev efterhånden engroshandel med kaffe. Medstifter af og fra 1905 eneindehaver af firmaet Chr. Faber & Co. Fra hans risterier i fortrinsvis Jylland leveredes kaffen til detailhandlerne. Han havde også interesser i en lang række andre virksomheder, som ofte fulgtes af bestyrelsesposter.

Som organisationsmand markerede Chr. Eff sig bl.a. som formand for Kolding Handelsstandforening 1920-1938, som han i 1938 skænkede 100.000 kr. til opførelse af Handelsstandens Stiftelse i Kolding, der blev opført ved Ndr. Ringvej. Han blev æresmedlem af en lang række foreninger. Hans interesser for det nationale kom til udtryk med gaver til våbenbrødrene og forsvarsbrødrene. Han var engelsk vicekonsul 1907-1951.

Fra 1921 til 1930 var han medlem af Kolding Byråd. Han blev indvalgt for Det Konservative Folkeparti, men udtrådte 1923 af den konservative byrådsgruppe. Ved byrådsvalget i 1925 opstillede han på særliste og fik næsten lige så mange stemmer som Det Konservative Folkeparti.

Efter nogle år at have drevet virksomhed i København vendte han 1906 tilbage til Kolding, hvor han byggede villaen ”Hevea”, Søgade 10, efter tegning af arkitekt Th. Gundestrup, København. Efter Effs død i 1953 boede hans døtre Elisabeth Eff og Ella Eff i huset og værnede om hjemmet. Da den længstlevende Ella Eff døde i 1985 kom huset på andre hænder.

Gadenavnet Konsul Effs Vej blev besluttet på byrådsmødet 23. marts 1953 til den parallelt løbende vej mellem Konrad Jørgensensvej og Haderslevvej fra Carl Plougsvej til Edv. Laus Vej. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Niels Jørgen Østergaard: Konsulen, Kolding 2012.
  • Gunnar A. Engberg: Koldings Erhvervsliv i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Kraks Blå Bog 1952.
  • Kolding handelsstand. Red. af P.A. Høy m.fl., 1949.
  • Helge Lorenzen: Lille-pige hos Konsul Eff, Koldingbogen 2003.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling.99.4.