Døtreskolen

Fra KoldingWiki
Døtreskolen, 1893. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

I slutningen af 1800-tallet eksisterede der mange private skoler i Kolding. De holdt ofte til i lærerens hjem og undervisningen foregik under beskedne forhold. 9. maj 1881 samledes nogle af byens fremtrædende borgere og stiftede et aktieselskab ”A/S Døtreskolen af 1881 i Kolding”. Formålet var at bygge og drive en moderne pigeskole. Piger havde på det tidpunkt ikke adgang til Kolding Gymnasium. Den ny skole, beliggende på hjørnet af Katrinegade og nuværende Vesterbrogade (adresse: Katrinegade 11), blev indviet 18. marts 1882. Som arkitekt anføres hyppigt L.A. Winstrup. Ved indvielsen anførtes imidlertid den lokale tømrermester Holm, der arbejdede sammen med Winstrup, som manden bag tegningerne. I Weilbach tillægges bygningen en 3. person: Hans J. Holm, bl.a. kendt for skolebyggeri i København. Bygningen rummede 7 klasselokaler, gymnastiksal samt bolig for bestyrerinde og pedel. Klasselokalernes størrelse var bereget til 20 elever og ikke flere, da dette antal elever blev anset for det pædagogisk mest rigtige.

Som bestyrerinde indtrådte frøken Eline Petersen, som havde drevet byens største pigeskole i Østergade. Hun lejede sig ind i den ny flotte skole. Allerede 1886 opsagde hun lejemålet, og aktieselskabet kom selv til at forestå skoledriften. Det var en otteklasset skole med tilhørende børnehave. I 1904 blev skolen anerkendt til mellemskole- og realeksamen og fik hele 10 klasser, hvorfor børnehaven blev opgivet. Lærerkræfter blev bl.a. hentet fra gymnasiet. Anna Krause var bestyerinde 1915-1950. Elevtallet synes at have svinget mellem 80 og 135. Skolen eksisterede til 1950. Kolding Private Realskole anvendte bygningen 1950-1977 og efterfølgende benyttedes den af VUC. Realskolen flyttede ind igen i 1999. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Keld Bøllund: Vælske gavle og en kongelig bygningsinspektør i Kolding, Koldingbogen 1991.
  • Kolding Døtreskole af 1881 1881-9.maj-1931 (jubilæumsskrift).
  • Nikolaj Nielsen: Skolevæsen og øvrige uddannelser i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • VUC-Kolding 1970-1995 (redaktion: Per Bomholt og John Høst),1995.
  • Kolding Folkeblad 20.3.1882. Elevlister kan findes i de trykte skoleefterretninger.