Vesterbrogade

Fra KoldingWiki

Vesterbrogade hed oprindeligt Platangade og blev anlagt i 1885. Gadenavnet Platangade skyldes, at der blev plantet platantræer langs gaden. I 1924 blev gadenavnet ændret til det nuværende Vesterbrogade efter Vesterbro, som lå for enden af gaden.


I 1889 blev Kolding Tekniske Skole opført i gaden i nr. 6. Arkitekten bag byggeriet var Johan Christian Fussing. Bygningerne blev overtaget af Kolding Realskole i 1977, da skolen blev overdraget til den selvejende institution ”Kolding Realskole”. Kolding Tekniske Skole havde i løbet af 1960erne og 70erne lejet bygninger på Agtrupvej og Mosevej, og i 1975 gik byggeudvalget i gang med planerne om nye bygninger på C. F. Tietgensvej. Da Realskolen overtog bygningen i Vesterbrogade, flyttede Kolding Tekniske Skole op i de nye bygninger i den nordlige bydel, og skolen havde dermed to afdelinger: én på Mosevej i syd og én på C. F. Tietgensvej i nord.


For enden af Vesterbrogade mod Warmingsgade ligger den lille gangbro Vesterbro. Den blev anlagt som træbro af kvarterets beboere omkring 1885 og blev i folkemunde benævnt ”Langebro”. I 1899 vedtog byrådet at overtage og vedligeholde broen, men i 1924 blev broen revet ned og den nuværende opbygget som en køre- og gangbro. Denne bro var tegnet af arkitekt Ernst Petersen. Byen fik derved endnu en passage over åen for den kørende trafik. Ud over Vesterbro kunne åen krydses ad Sønderbro og Nybro samt Østerbro, som blev anlagt samtidig med Vesterbro. Gaden blev spærret som kørevej ved broen i 1990erne.


Litteratur og kilder


  • P. Eliassen: Kolding fra Middelalder til Nutid, 1908-1910 genudgivet som bd. 1. Koldinghus, 1974 og bd. 2. Det gamle og nyere Kolding, 1975.
  • Bent Petersen: ”Koldings ældste bro – eller hvad” i: Jydske Vestkysten, 1. august, 1999.
  • Leif Leer Sørensen: Huse og pladser i Kolding - en arkitekturguide. Kolding, 2004.