Hansenberg (Kolding Tekniske Skole)

Fra KoldingWiki
(Omdirigeret fra Kolding Tekniske Skole)
Undervisning på Kolding Teknisk skole, da den den lå på Vesterbrogade. Billedet er taget i 1929. Fotograf: V. Schæffer

Kolding Tekniske Skole går tilbage til 1854. De to unge lærere ved Borgerskolen i Kolding P. Hansen og Chresten Berg startede dette år undervisning om aftenen i dansk og regning for den ”ustuderede ungdom”. Undervisningen, der foregik om aftenen i dansk og regning for den "ustuderede ungdom", var ifølge en annonce i Kolding Avis i 1853 ”nærmest bestemt for håndværkslærlinge”, men også ”åben for enhver anden, der ønsker at deltage”. I 1857 lykkedes det Chresten Berg at få oprettet en forening ”Foreningen for den frie Aftenskole”, der hurtigt fik 130 medlemmer, deriblandt nogle håndværksmestre, som bidrog økonomisk.

Da Foreningen af Håndværkere og Industridrivende blev oprettet i 1862 optog den i sine love, at fremme håndværkerungdommens oplæring, og i 1863 oprettedes ”Håndværkerforeningens Tegneskole”. I 1868 samledes de to skoler til en, fra 1878 kaldet Håndværker- og Industriforeningens Aftenskole. Især fabrikanterne A.L. Johansen, A. D. Burcharth og S. L. Gynther var nu de drivende kræfter. I den første undervisningsplan fra 1881 var de almentdannende fag helt forsvundet til fordel for især tegneundervisning. Skolen finansieredes nu af kommunen og staten i forening.

Da I. A. Hansen i 1887 blev formand for skolen, tog han i 1888 initiativ til stiftelse af Kolding Tekniske Selskab med det formål, at skolen kunne blive selvstændig og få sin egen bygning. Skolen, der blev bygget i prokurator Zahns Toft i Vestergade, blev indviet 20. september 1890.

I 1900-tallet udvidedes skolen betydeligt, især fordi der indrettedes værksteder til de efterhånden mange fag. Lærlingeloven i 1921 indførte undervisningspligt for håndværkslærlinge og en pligt for mestrene til at betale skolepenge. Undervisningen foregik i de første mange år hovedsagelig om aftenen, men fra 1950erne blev undervisningen for stadigt flere fag flyttet til dagtimerne.

I 1975-76 flyttede Teknisk Skole fra midtbyen til en bygning på C.F. Tietgensvej 9-11, der tidligere havde tilhørt Brdr. Winklers Fabrikker. Herfra har skolen udvidet sig på begge sider af Skovvangen. En ny hovedbygning til skolen på Skovvangen 28 kunne tages i brug i 2001. Siden 1960erne har skolen haft en erhvervskostskole, i 2000 byggedes en bygning til dette formål ved Skovvangen, som er blevet udvidet med flere lejligheder i de senere år. I 2013 er der plads til 384 kostelever.

I 2002 skiftede Teknisk Skole navn til Center for Erhverv og Uddannelse forkortet CEU. I 2007 hjalp et reklamebureau skolen med at finde et nyt navn. Valget fandt på Hansenberg, der er en sammenskrivning af de to initiativtagere til skolen (P.) Hansen og (Chresten) Berg.

Skolens afdeling for Dyr og Jordbrug har siden 2004 holdt til på Vranderup Østergård. Kolding Kunsthåndværkerskole (nu Designskolen Kolding) var en tilknyttet Kolding Tekniske Skole fra dennes start i 1967 til 1996.

Forstandere for Teknisk Skole har været: Arkitekt Henrik Wandall 1889-1913, arkitekt Svend Theisen 1913-1916, lærer O.C.L. Espersen 1916-38, arkitekt H.L. Hansen 1939-1957 og J.P. Madsen 1957-89, Kurt Brauer 1989-1994 og Birger Hørning (1994-).

Litteratur og kilder

  • Gunnar A. Engberg: Kolding Tekniske Skole 1854-1954, 1954.
  • Hanne Dall: Kolding Tekniske Skole i 125 år, 1979.
  • Nikolaj Nielsen: Skolevæsen og øvrige uddannelser i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 2, 1979.
  • Jydske Vestkysten 23. november 2007.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 60.7 og 1994, Hørning; Birger.