Oluf Christian Ludvig Espersen

Fra KoldingWiki
O.C.L. Espersen.

Oluf Christian Ludvig Espersen (født 21. feb. 1879 i Ferslev sogn i Frederiksborg amt - død 17. nov. 1938) lærer og skoleforstander for Kolding tekniske Skole 1916-1938.

Livshistorie

O.C.L. Espersen blev født 21. feb. 1879 i Ferslev sogn i Frederiksborg amt. Forældrene var gartner Thorvald Ferdinand Espersen og Lene Kristine Olsen. De blev gift i Ferslev kirke 12. april 1879.

O.C.L. Espersen kom i 1903 fra Svendborg til Kolding som kommunelærer. Han blev 27. maj 1909 gift med Betty Hansen, der var datter af fabrikant I.A. Hansens bror, murermester Jørgen Hansen Tøndring og hustru Ane Rasmine, født Jensen. Deres eneste barn, sønnen Jørgen, blev født 31. juli 1914.

Ved siden af lærergerningen gav O.C.L. Espersen fra 1905 undervisning på Kolding tekniske Skole i geometri og stereometri, hvilket han også havde gjort ved den tekniske skole i Svendborg.

Forstanderhvervet på Kolding tekniske Skole blev i 1916 ledig efter arkitekt Svend Theisens død, og O.C.L. Espersen søgte og fik stillingen fra 1. sep. 1916. Adressen skiftede derfor fra Ejlersvej 4 til boligen ved skolen i Platangade 6.Gaden skiftede navn til Vesterbrogade i 1924. Det blev især på det pædagogiske område at han udviklede skolen, men også antallet af uddannelser blev udbygget i hans forstandertid.

Han blev et virksomt medlem af bestyrelsen for Kolding Haandværker- og Industriforening fra 1919 til 1938. Der var også tid til at skrive artikler i Vejle Amts årbøger om bl.a. Museet på Koldinghus og han var også forfatter til flere jubilæumsskrifter. Han påtog sig fra 1933, ved siden af forstanderhvervet , at være forretningsfører for Teknisk Skoleforening, en sammenslutning af de tekniske skoler i Danmark.

Udbygningen af skolen i Vesterbrogade var netop igangsat da forstander Espersen døde af en ondartet blindtarmsbetændelse 17. nov. 1938.

Gunnar Storm Thomsen, nov. 2013.

Kilder:

  • Kirkebøger og Folketællinger på www.arkivalieronline.dk
  • Kolding tekniske Skole 1854-1954 v/Gunnar A. Engberg.