Brandvæsenet i Kolding

Fra KoldingWiki
Kolding Brandstation, ca. 1928. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N

I februar 1599 fik Kolding sin første brandforordning. Den blev oprettet på initiativ af lensmanden på Koldinghus, Caspar Markdaner, og er sandsynligvis den første brandforordning i Danmark. Alle byens voksne mænd havde pligt til at møde op i tilfælde af ildebrand og hjælpe med brandslukningen. Undlod en mand at møde op, blev han idømt en bøde, hvorimod en god og hurtig indsats blev belønnet med penge.

I 1736 fik Kolding en ny forordning, som med enkelte tilføjelser i 1761 vedblev at danne grundlag for byens brandvedtægter helt frem til 1887. Der var stadig borgerpligt, men der blev indført et brandværn bestående af en brandinspektør (byfogeden) og 6 brandmestre, som alle fik en ” årlig Løn efter Dygtighed og Kassens Tilstand…”. Antallet af aflønnede brandmænd steg i årenes løb, og i henhold til Lov af 21. Marts 1873 fik landets kommuner mulighed for at aflønne et fast brandkorps og dermed nedlægge borgerpligten.

1. september 1887 blev Kolding Brandvæsen oprettet i forbindelse med en ny brandvedtægt. Borgerpligten blev endnu ikke helt afskaffet, eftersom der hvert år skulle afholdes session blandt 20-45 årige mænd for at få et ydedygtigt mandskab. Der var mulighed for at betale sig fra denne pligt, hvilket mange benyttede sig af, men i 1909 ophørte den årlige session, og brandvæsenet bestod nu kun af et fastansat mandskab. Antallet af brandmænd steg støt fra 19 i 1887 til 25 i 1907 og videre til 30 i 1919.

Brandvæsenet rådede i midten af 1800-tallet over et sprøjtehus i Markdanersgade, men i begyndelsen af 1900-tallet blev der bygget en egentlig brandstation i Vestergade. Materiellet blev også bedre, således fik brandvæsenet i 1908 en hestetrukket sprøjte og i 1917 en motorpumpe. Det var dog kun i tilfælde af brand udenfor byen, at materiellet var hestetrukket, indenfor bygrænsen blev det stadig trukket med håndkraft. Først i 1927 fik Kolding Brandvæsen sin første automobilsprøjte.

I 1930 flyttede brandstationen til hjørnet af Torvegade og Bredgade, og i 1949 blev der opført en helt ny brandstation med 12 lejligheder i Caspar Müllers Gade på havnen. Her blev Kolding Brandvæsen liggende indtil 1970, hvor det blev nedlagt og bygningerne overtaget af Falck. (Kolding Stadsarkiv).


Litteratur og kilder

  • Niels Jacobsen: Koldings Brandvæsen fra 1599 til 1937, Byrådsbogen 1936-37.
  • Kolding Stads-arkiv: Saglig Samling 69.89.