Skovløberhuset

Fra KoldingWiki
Emerholtsvej, Skovløberhuset, ca. 1965-1970. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

I forbindelse med anlæggelsen af Troldhedebanen i 1917 mellem Kolding og Troldhede placeredes et trinbræt neden for Bramdrup i de såkaldte Komarksbuske. Et år senere blev det besluttet at opføre et hus til skovløberen ved trinbrættet. Huset stammede oprindelig fra Øster Starup og var opført der i begyndelsen af 1870erne som en del af en husmandskoloni.

Udover at passe skoven skulle skovløberen, A. Lauridsen, stå for servering af varme drikke til de besøgende på skovtur og det bidrog til at gøre stedet til et udflugtsmål for koldingenserne. Det blev bl.a. en tradition at tage til Skovløberhuset pinsemorgen, men da Troldhedebanen lukkede i 1968, ophørte husets funktion som skovløberbolig. Serveringsstedet ophørte i 1971. Dernæst var der frokoststue for skovarbejdere, indtil det i 1976 blev naturskole. I 1981 forsøgte Motel Tre Roser sammen med turistbureauet at genåbne skovløberhuset, hvilket ikke blev nogen succes. Endelig blev der i 1993 indrettet naturbørnehave/skole i huset, men også det varede kun en kort tid. Lions Club Bramdrupdam har nu i en lang årrække serveret kaffe pinsemorgen for at skaffe penge til velgørende formål.

Litteratur og kilder

  • historiskatlas.dk
  • V. Halskov Hansen: Skovene omkring Kolding. Koldingbogen 1978.
  • Mogens Hansen: Skovløberhuset i Komarksbuskene, Koldingbogen 1995.
  • Albert Thomsen: Komarksbuskene ved Kolding. Vejle Amts Årbøger 1929.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling, 46.4 Skovløberhuset.