Sdr. Bjert Centralskole

Fra KoldingWiki
Sdr. Bjert Centralskole, 12.8. 1959. Kolding Stadsarkiv, Fotograf P. Thastum.
Fie og Cæcilies tegning af legepladsen, 7. juni 2001. Kolding Stadsarkiv

Sdr. Bjert Centralskole har fungeret siden 1957, hvor den første klassefløj blev taget i brug. Resten af skolen stod færdig i 1959 og kunne indvies ved skoleårets start i august. Opførelsen af Centralskolen i Sdr. Bjert foranledigede nedlæggelsen af tre mindre skoler i sognet. Agtrup Skole, Agtrupskov Skole og Bjert-Binderup Skole.

Skolevæsnet i Sdr. Bjert går helt tilbage til 1651, hvor man indrettede skolestue i kirkens våbenhus. Her foregik undervisningen indtil 1766, da man tog den første skolebygning i sognet i brug. Sdr. Bjert Skoledistrikt blev opdelt første gang i 1809, da Agtrup Skole blev bygget, og for anden gang i 1862 da Binderup Skole opførtes.


I 1876 besluttede man dog at nedlægge skolebygningerne i Sdr. Bjert og Binderup og bygge en helt ny skole, der kom til at hedde Bjert-Binderup Skole. Endnu et skoledistrikt blev oprettet i 1859 med Agtrupskov Skole, den blev udbygget i 1872 på grund af et stadigt stigende antal skolesøgende børn.


Folkeskoleloven af 1937 øgede kravene til hvor og hvordan undervisningen skulle foregå. Men man fandt først en løsning i løbet af 1950erne. Løsningen var en Centralskole, der skulle erstatte alle øvrige skoler i kommunen. Elevantallet på skolen blev ved med at stige. Derfor byggede man til i 1967 og 1976/77, hvorefter man kunne modtage børnehaveklasser. Videre udbygning af skolen skete i 1982/83 hvor en fløj med faglokaler, administrationslokaler og lærerværelse kom til. Fra 1997 flyttede eleverne fra Sdr. Stenderup Skoles 7. klasse til Sdr. Bjert Centralskole. Siden 1959 havde 8. og 9. klasserne fra Sdr. Stenderup gået på Sdr. Bjert Skole. Der har været SFO på skolen siden år 2000. (Kolding Stadsarkiv)


Litteratur og kilder

  • Skoleliv i Bjert fra landsbyskole til centralskole, Lokalhistorisk Forening for Sdr. Bjært Sogn, 2012.