Agtrupskov skole

Fra KoldingWiki
Agtrupskov Skole, Sdr. Bjert Sogn, ca. 1900. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

I 1858 blev Sdr. Bjert sogns 3. skoledistriktet oprettet i Agtrupskov. Skolebygningen stod klar til brug fra 1859. Første årgang på skolen bestod af ca. 50 elever, der blev undervist af én lærer. I 1871 måtte der bygges et ekstra klasseværelse, antallet af elever havde nemlig nået 90. Med den nye tilbygning fulgte en hjælpelærer, der senere blev til en fast andenlærer.

Med folkeskoleloven af 1937 fulgte en række ændringer. Man planlagde i en lang årrække at udvide alle skoler i sognet, dog uden at der blev taget konkrete beslutninger. Fra 1952 arbejdede man for en centralskoleløsning i Sdr. Bjert by med en forskoleafdeling i Agtrupskov Skole. Planerne om forskolen blev opgivet, til gengæld fik førstelæreren fra Agtrupskov Skole stillingen som skoleinspektør på Sdr. Bjert Centralskole.

Agtrupskov skole blev lukket 1958. Allerede i samme år overtog KFUK spejderne fra Kolding bygningen for at bruge den som weekend- og sommerhytte. I dag er ejendommen Agtrup Midtskovvej 82 i privat eje.


Litteratur og kilder

  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.
  • Skoleliv i Bjert fra landsbyskole til centralskole, Lokalhistorisk Forening for Sdr. Bjært Sogn, 2012.
  • Kim Furdal: En skolestrid i Sdr. Bjert Sogn, Koldingbogen 1991.
  • Kolding Folkeblad 12.6. 1958.