Sønder Stenderup Sogn

Fra KoldingWiki

Sønder Stenderup Sogn var et af de 8 sogne, der efter 1864 blev overført fra Hertugdømmet Slesvig til Vejle Amt i Kongeriget Danmark i bytte for nogle kongerigske enklaver i Sønderjylland. Sognet hørte før 1536 til Barvid Syssel og til 1864 til Tyrstrup Herred i Haderslev Amt.

Sønder Stenderup Sogn udgjorde en selvstændig sognekommune 1866-1970 og indgik derefter i Kolding Kommune.

Der er i Sønder Stenderup Sogn følgende ejerlav: Sdr. Stenderup og Varmark. Sognet er karakteristisk ved en række meget store landbrugsejendomme, bl.a. Catrineberg, Thygesminde Juhlsminde og Lykkesgård.

I Sønder Stenderup Sogn ligger Sdr. Stenderup Kirke, der er opført i slutningen af 1100-tallet.


Litteratur og kilder

  • Trap Danmark 5. udgave, Vejle Amt, 1964.
  • F.L. Hansen: Hjemstavnsbog : Strejflys over Stenderup By og Sogns Historie igennem Tiderne, 1935.
  • Da de 10 blev til en – sognerådsarbejdet set med sognerådsmedlemmernes øjne, redigeret af Kim Furdal, Kolding Stadsarkiv 1989.
  • Lene Grønlund Iversen: I dialog med tiden, 1997.