Nørre Bjert Sogn

Fra KoldingWiki
Kolding Stadsarkiv
Kolding Stadsarkiv

Nævnt første gang ca. 1440: Bierte.

Først i 1924 blev sognet udskilt til selvstændigt kirkesogn fra Eltang kirkesogn og Sønder Vilstrup Sogn, som begge hørte til Brusk Herred i Vejle Amt.

I Nørre Bjert Sogn ligger Nr. Bjert Kirke, der er opført 1889.

Nr. Bjert har kun et ejerlav: Nr. Bjert. Bebyggelserne Strandhuse og Drejens hører til Nr. Bjert. Nr. Bjert var en del af Eltang-Vilstrup Sognekommune 1842-1969, derefter af Kolding Kommune.

Litteratur og kilder

  • Trap Danmark 5. udgave, Vejle Amt, 1964.
  • H.P. Bertelsen: Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne, Kolding 1955.
  • Erling Andersen:Ved allehånde kneb og rænker: en historie om Nr. Bjert Kirke og Sogn, 1995
  • Inger Dahlgren og Jørgen Fønsskov: Landsbyen Nr. Bjert i 1900-tallet, 2005.