Eltang Sogn

Fra KoldingWiki
Kolding Stadsarkiv.
Kolding Stadsarkiv.

Nævnt første gang 1231: Ælmtungæ, ”elm-tunge”, hvilken enten kan henføres til en landsbys beliggenhed i en lavning ved et engdrag eller også til, at der har været elmetræer, der deler sig som en tvedelt tunge - som de gør omkring Sletteskoven.

Eltang Sogn hørte før 1536 til Almind Syssel. Sognet hørte frem til 1660 til Brusk Herred Koldinghus Len og herefter til 1970 til Vejle Amt, der 1660-1793 benævntes Koldinghus Amt. Eltang bestod i 1688 af 10 gårde, to huse med jord og tre huse uden jord. Efter udskiftningen 1772-74 flyttede et par gårde ud, men ved den østjyske jernbanes anlæggelse i 1866 blev yderligere to gårde fjernet for at gøre plads til jernbanen i ådalsskrænten. Jernbanen medførte en deling af Eltang i to. Nordvest for ligger resterne af landsbyen. Sydøst for banen op ad bakken udvikledes en stationsbygade på den tomme plads, som gårdene havde efterladt.

I Eltang Sogn ligger Eltang Kirke, der er fra omkring 1100-tallet.

Nr. Bjert Sogn blev i 1924 udskilt af Eltang Sogn efter at have haft egen sognekirke siden 1880erne.

Eltang Sogn har fire ejerlav: Eltang, Eltang Kirkeby, Lilballe og Nørre Stenderup. Eltang og Sønder Vilstrup sogne udgjorde sammen med Nr. Bjert sogn en selvstændig sognekommune Eltang-Vilstrup Sognekommune 1842-1969.

I slutningen af 1960erne var Eltang-Vilstrup Sognekommune under økonomisk pres. Det lille embedsapparat skulle klare flere og mere komplicerede opgaver og opførelsen både af Centralskolen, nu Eltang Skole og senere Lyshøjskolen var meget udgiftskrævende.

Da Kolding i slutningen af 1960erne viste interesse for at indlemme landkommunerne omkring byen, deriblandt Eltang-Vilstrup, påbegyndtes forhandlinger i 1966-67, og sammenlægningen blev officielt gennemført den 1. april 1969 – et år før de andre sognekommuner, der først blev en del af storkommunen 1. april 1970. Den dag overdrog sognerådsformand Christian Christiansen pengekassen til Koldings borgmester, Peter Ravn, og dette markerede Eltang-Vilstrup Sognekommunes ophør.


Litteratur og kilder

  • Trap Danmark 5, Vejle Amt, 1965. H.P. Berthelsen: Eltang, N. Bjært og S. Vilstrup Sogne, Kolding 1955. Da de 10 blev til en – sognerådsarbejdet set med sognerådsmedlemmernes øjne, redigeret af Kim Furdal, Kolding Stadsarkiv 1989.
  • Jørgen Fønsskov: Eltang Vilstrup Kommunes sidste år, Koldingbogen 1997.