Lyshøjskolen

Fra KoldingWiki
Lyshøjskolen på Lyshøjallé. Kolding Stadsarkiv, Fotograf Peter Ohlsen.
Lyshøjskolen, 1982. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Lyshøjskolen er fra 1969. Den blev planlagt og sat i gang af Eltang-Vilstrup Kommune til erstatning for den gamle skole i Strandhuse og den store Strandhuse Skole, der var bygget i 1954, men for lille til bydelens store vækst. Lyshøjskolen blev bygget efter det såkaldte Fynsplansystem, hvis idé var, at skolen løbende kunne udvides efter behov uden at det gik ud over arkitekturen. Midt i skolebyggeriet løb kommunen tør for penge, hvilket medførste, at Eltang-Vilstrup blev en del af Kolding Kommune allerede i 1969, og skolen kunne indvies i 1969.

Skolen er gentagne gange siden blevet udvidet med klasseklynger, idrætshal og som den første i Kolding med et multihus, baseret på økologi og opført i 1998. Multihuset er senere efterlignet på andre skoler.

Lyshøjskolen har flere gange været i de nationale medier. Det vakte i 1999 opmærksomhed, da Lyshøjskolen udsendte et forventningsbrev til skolebørnenes forældre. Forventningsbrevet indeholdt seks punkter, som skolen mente, børnenes forældre burde tage til efterretning. Bl.a. ønskede man at skabe fokus omkring omgangstonen på skolen, at et stigende antal børn blev fritaget for undervisning og forældrenes manglende interesse i barnets hverdag på Lyshøjskolen. Skoleinspektør Jørn Jørgensen er også blevet kendt for sin kamp mod mobning i skolen. Han har desuden udgivet bogen Massagefortællinger for Børn, 2010.

Litteratur og kilder

  • Anders Malling Aaboer, Birgitte Dedenroth-Schou og Jens Åge S. Petersen: Folkeskolen i Kolding fra 1814 til i dag, Kolding Stadsarkiv, 2004.
  • Kim Furdal (red.): Da de 10 blev til 1, 1989.