Munks Boghandel

Fra KoldingWiki
Munks Boghandel, Helligkorsgade 5, 1985. Kolding Stadsarkiv, Fotograf N. N.

Boghandelen i Helligkorsgade 5 er Koldings ældste, grundlagt i oktober 1844. Dengang besluttede den tidligere vagtmester for Det Holstenske Lansenérregiment, Mads Petersen Grauballe, at slå sig ned i Kolding som boghandler. I starten lå boghandelen på Rendebanen. Grauballe havde den til 1860, så fulgte J.C.C. Estrup og derefter lærer Henrik Mathias Løding, der i 1876 flyttede til Helligkorsgade 5. I 1900 overtog Christian E. Krag, der i 1910 solgte til Svend Jensen, der havde den til sin død i 1947. Hans tidligere boghandlerlærling den 24-årige Hans Munk videreførte herefter forretningen, fra 1950 som ejer.

Forretningen blev udvidet ud mod Borchs Gård i begyndelsen af 1960erne. Samtidig skabte arkitekt Anton Holm mosaikken med ugler, der er placeret på facaden ud mod Helligkorsgade og mod Borchs Gård. Boghandelen blev overtaget af sønnen Jens Munk i 1998. Siden 2005 har der også været en filial i Kolding Storcenter. I 2008 overtog Munk Bog&Ide Gads Boghandel, Helligkorsgade 4 og flyttede de to boghandler sammen på adressen Helligkorsgade 5. 2013 lukkede forretningen i Helligkorsgade og alle aktiviteter blev overført til forretningen i Kolding Storcenter. 2014 lukkede butikken i Storcentret.


Litteratur og kilder

  • Munk, Hans : Boghandel i Kolding gennem 150 år. Kolding, 1994.
  • Gunnar A. Engberg: Erhvervslivet i Knud Moseholm m.fl. (red.): Kolding i det tyvende århundrede indtil kommunesammenlægningerne i 1970, bind 1, 1978.
  • Kolding Stadsarkiv: Saglig Samling 00.4. Jydske Vestkysten 7. juni 2008.
  • Boghandlere i Danmark (http://www.boghandlereidanmark.dk/index.php?id=955&no_cache=1)